Nu tar vi fram nästa lokala utvecklingsstrategi. Var med och bidra med dina tankar och erfarenheter på 6 digitala tematräffar.

Varje tillfälle inleds med inspiration från våra olika gästtalare. Därefter får du som deltagare delta  i diskussion och analyser på respektive tema.

För vem?

Träffarna är för alla som bor och arbetar i Bromölla, Kristianstad, Osby och Östra Göinge kommuner. Du kan vara engagerad i föreningslivet eller i byalaget, du kan ha företag här eller bedriva forskning. Du kanske tar beslut som påverkar medborgarna eller samordnar insatser som berör området. Välkommen att vara med och påverka den framtida utvecklingen!

Ladda ner inbjudan/programmet

6 digitala träffar

Vad behöver vi för att trivas där vi bor i nordöstra Skåne?
Terese Bengard, Hela Sverige ska leva
Datum: Onsdagen den 7 april
Tid: 18.30-20.30

Innovation, företagande och tillväxt – vad krävs för att bli konkurrenskraftiga?
Jörgen Larsson, VD för Larsson Sweden, Katab Hameed och Nadja Olsson från podden Ung & driven
Datum: Fredagen den 9 april
Tid: 07.30-09.00

Hur kan kulturen stärka identiteten för nordöstra Skåne?
Pia Lindberg, ordförande Sliperiet Gylsboda
Datum: Tisdagen den 13 april
Tid: 15.30-17.00

Varför ska vi bry oss om miljön?
Jessica Nihlén Fahlquist, etikforskare
Datum: Onsdagen den 14 april
Tid: 15.30-17.00

Hur skulle nordöstra Skåne vara om du som är ung fick bestämma allt?
Ungdomspanel tillsammans med Ellen Stenberg, projektedare Unga Ess
Datum: Måndag den 19 april
Tid: 18.30-20.00

Vad skapar engagemang och delaktighet i våra bygder?
Yvonne Kievad, Tosteberga byalag och Annelie Worgard, Samverkan för Hanöbukten
Datum: Onsdag den 28 april
Tid: 18.30-20.30

Programmet

1. Vad behöver vi för att trivas där vi bor i nordöstra Skåne?
Terese Bengard, Hela Sverige ska leva
Datum: Onsdagen den 7 april
Tid: 18.30-20.30

Terese Bengard är verksamhetschef för Hela Sverige ska leva och krönikör för tidningen Land. Med passion och värme gör Terese Bengard träffsäkra analyser på förhållandet mellan land och stad samt utmanar bilderna av landsbygden som presenteras bland annat i media och politik.

Var med och diskutera platsattraktivitet och bilden av våra bygder:

 • Vad är det som gör att jag väljer att bo här
 • Vad är landsbygdens betydelse för staden?
 • Vad hade gjort platsen bättre?

2. Innovation, företagande och tillväxt – vad krävs för att bli konkurrenskraftiga?
Jörgen Larsson,VD Larsson Sweden. Katab Hameed och Nadja Olsson, Ung&driven
Datum: Fredagen den 9 april
Tid: 07.30-09.00

Med säte i Bromölla är Larsson Sweden idag världsledande vad gäller leveranser av färdiga processlösningar inom stärkelseindustrin. Larsson Sweden har över tiden lyckats ligga i fronten vad gäller kundernas behov och krav. Hur har de lyckats?

Podden Ung & driven leds av Katab Hameed och Nadja Olsson. I podden lyfter de unga och drivna personer som inspirerar och motiverar. I varje avsnitt får en ny gäst prata om sin resa, mål och drömmar. Hur ser de på företagande i nordöstra Skåne?

Var med och diskutera vad näringslivet i nordöstra Skåne behöver för att fortsätta att utvecklas och överleva:

 • Hur är det att vara företagare i nordöstra Skåne?
 • Vad har vi som gör oss unika här?
 • Vad krävs för att våra företagare ska fortsätta klara konkurrens, innovation och tillväxt?

3. Hur kan kulturen stärka identiteten för nordöstra Skåne?
Pia Lindberg, ordförande Sliperiet Gylsboda
Datum: Tisdagen den 13 april
Tid: 15.30-17.00

Efter flera år av slit och hårt arbete har föreningen Sliperiet Gylsboda omvandlat en övergiven industribyggnad till kulturcenter och en mötesplats för kultur, konst och konsthantverk. Föreningen har vidareutvecklat ett brett samarbete för att lyfta kulturhistorien med diabasbrytning och konstnärlig verksamhet. Pia Lindberg, föreningens ordförande, berättar om vägen från dröm till verksamhet.

Var med och diskutera kulturella och kreativa näringar i nordöstra Skåne och vad de betyder för oss:

 • Vilken roll har platsen och områdets historia i kulturen?
 • Vilka uttryck kännetecknar den nya tidens kultur?
 • Vad är kulturens betydelse för social hållbarhet?

4. Varför ska vi bry oss om miljön?
Jessica Nihlén Fahlquist, docent i praktisk filosofi & universitetslektor i biomedicinsk etik
Datum: Onsdagen den 14 april
Tid: 15.30-17.00

Jessica Nihlén Fahlquist är etikforskare vid Uppsala Universitet Hennes forskning rör sig om etik i förhållande till hälsa, miljö och teknik. Här lyfter hon miljöfilosofiska idéer och hur konsekvenser, plikter, ansvar och rättigheter är aktuella i den samhälleliga debatten om miljö och klimat.

Var med och diskutera grön hållbarhet och lokalt miljötänk:

 • Vilka drivkrafter och värderingar styr vårt engagemang för miljöfrågor?
 • Hur ska vi hantera de målkonflikter som finns? (ex mellan klimat och hållbarhet)
 • Hur blir nordöstra Skåne miljösmartast i Sverige och vad kan vi som lokala utvecklingsgrupper göra för att bidra?

5. Hur skulle nordöstra Skåne vara om du som är ung fick bestämma allt?
Ungdomspanel tillsammans med Ellen Stenberg, projektedare Unga Ess
Datum: Måndag den 19 april
Tid: 18.30-20.00

Vår ungdomspanel ger sitt perspektiv på nordöstra Skåne och inspel på behov de ser. Unga Ess är en satsning för unga av unga, som gjort det möjligt för ungdomar mellan 13-25 år att söka pengar för att göra verklighet av sina idéer. Ellen Stenberg, projektledare berättar mer.

Var med och diskutera delaktighet, demokrati och ungt perspektiv:

 • Hur är det att vara ung i nordöstra Skåne?
 • Vad fungerar bra idag? Vad behöver bli annorlunda?
 • Hur kan vi bidra till att skapa en bättre delaktighet för unga i samhällsutvecklingen?

6. Vad skapar engagemang och delaktighet i våra bygder?
Yvonne Kievad, Tosteberga byalag och Annelie Worgard, Samverkan för Hanöbukten
Datum: Onsdag den 28 april
Tid: 18.30-20.30

Tosteberga byalag kämpar för en levande landsbygd och ett fortsatt attraktivt boende för byns invånare. I byn har genomförts ett flertal olika projekt och bygemensamma evenemang. Tosteberga är också en aktiv part i Forskare, företag och kustråd i samverkan för Hanöbukten. Föreningen länkar samman nätverk för att tillsammans skapa ett friskare hav och välmående kustsamhällen.

Var med och diskutera utvecklingspotential, utvecklingskraft och utvecklingsdriv:

 • Vad är det som gör att hundra personer trotsar regnet och tittar på en division 6-match i fotboll, arrangerar stora och tidskrävande loppisar eller bygger om gamla hus till samlingslokaler på sin fritid?
 • Hur tar vi tillvara på de krafter som finns och hur ser vi till att inte engagemanget brinner ut?
 • Hur säkerställer vi att det finns en återväxt i det lokala engagemanget?

Inbjudan och program

Kontaktpersoner

Johanna Grundström
Kommunikatör
Mobil: 0727-22 99 50

Johanna är ansvarig för kommunikation och webbplats samt arbetar med framtagning av utvecklingsstrategin för 2023-2027.

Malin Wildt-Persson
Malin Wildt-Persson
Mobil: 070-140 39 04

På uppdrag av Skånes Ess arbetar Malin Wildt-Persson som processledare för framtagningen av utvecklingsstrategin 2023-2027.

Dela: