Förstudier kompetent

 

Paraply förstudier – KOMPETENT är ett paraplyprojekt för att erbjuda medel och verktyg till mindre förstudier med mål att ta fram tillräckliga underlag för att kunna förverkliga idéer om möjliga utvecklingsprojekt med socialt fokus.

  • Väntjänst i Knislinge (2018-358B), Knislinge Pastorat
  • Hallongården (2018-358C), Hemlösas förening Ö Ljungby
  • Stadsodling ett steg mot arbete (2018-358D), House of Beatrice Ekonomisk förening
  • Förstudie för sektoröverskridande samverkan (2018-358E), Sensus studieförbund region Skåne-Blekinge
  • Omtag i Östra Göinge (2018-358G), Sensus studieförbund region Skåne-Blekinge
  • Förstudie – hälsa för alla (2018-358H), Folkuniversitetet region syd
Dela: