Förstudier konkurrenskraft

Paraply förstudier – KONKURRENSKRAFT är ett paraplyprojekt för att erbjuda medel och verktyg till mindre förstudier med mål att ta fram tillräckliga underlag för att kunna förverkliga idéer om möjliga utvecklingsprojekt för att stärka det lokala näringslivet och utveckla kopplingen mellan land och stad

 • Bigård i Kristianstad, Kristianstadbygdens Biodlarförening
 • Creative Space förstudie, Teresa Holmberg/Ifö Center
 • Huaröds kurs- och konsert, Ideella föreningen Kultur i Huaröd
 • Åhus Maria kyrka, Vallgatan i Åhus AB (Claes Bergkvist)
 • Teknikskola för tjejer, Rogers Musiktronik
 • Linden på Linderödsåsen, Kulturarvsbyrån Rytherum Syndra KB
 • Torgbyggnad, Maglehems kulturförening
 • Rekoring i Östra Göinge, Ingrid Persson
 • Samverkan för holistisk hälsa, Caroline Yazi
 • Visseltofta friskola, Föreningar i Visseltofta
 • Utveckling av Huaröds lanthandels servic, Huaröd Invest ekonomisk förening
Dela: