Andra finansieringsmöjligheter

Kanske är inte alltid lokalt ledd utveckling genom leadermetoden rätt väg att gå för er. Här listas ett antal andra finansieringsmöjligheter. Tipsa oss gärna om fler!

Arvsfonden

Arvsfonden bidrar till att förnya och utveckla verksamhet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning.

För att kunna få pengar ur Arvsfonden måste projektet riktas mot minst en av följande målgrupper:

  • Barn (0-11 år, med eller utan funktionsnedsättning)
  • Ungdomar (12-25 år, med eller utan funktionsnedsättning)
  • Personer över 25 år med funktionsnedsättning

Mer information

Arvsfonden har också listat en rad länkar till andra fonder, stiftelser och myndigheter, där privatpersoner eller förening kan söka stipendium, bidrag eller stöd.

Mer information

Boverket

Stöd till kulturlokaler
Senast den 30 september varje år kan man söka stöd till vissa icke-statliga kulturlokaler hos Boverket. Beslutet om bidrag tas i februari året efter. Kulturlokaler kan få stöd till nybyggnad och ombyggnad samt till standardhöjande reparationer, tillgänglighetsskapande åtgärder och energiåtgärder. Stödet kan också ges till utbyte eller komplettering av inventarier.
Mer information

Investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler
Senast den 1 december varje år kan man söka investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler hos Boverket. Beslutet om bidrag tas i maj året efter. Investeringsbidrag kan ges till nybyggnad, ombyggnad och inköp av allmän samlingslokal, samt till standardhöjande reparationer, tillgänglighetsskapande åtgärder och energiåtgärder.
Mer information

Utvecklingsbidrag
Senast den 31 augusti varje år kan man söka utvecklingsbidrag hos Boverket för ungdomsverksamhet i allmänna samlingslokaler. Beslutet om tilldelning av bidrag tas senast i december samma år. Bidraget kan ges till åtgärder som ska anpassa en allmän samlingslokal till ungdomsverksamhet. Det kan även ges för att stimulera ungdomars verksamhet inom kultur- och fritidsområdet.
Mer information

Jordbruksverket EIP

Innovationer i jordbruk, trädgård och rennäring – Europeiska innovationspartnerskapet, EIP
Projektstöd för att ta fram en ny produkt, en ny metod eller en ny process som har stor betydelse för jordbruks-, trädgårds- eller rennäringen. Syftet med stödet är att genom innovationen nå ökad konkurrenskraft och en hållbar produktion inom näringen.

Mer information

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors fördelar bidrag till

  • Barn- och ungdomsorganisationer, etniska organisationer, kvinnoorganisationer och hbtq-organisationer
  • Internationellt ungdomssamarbete genom EU-programmet Erasmus+
  • Projekt som handlar om: demokrati- och inflytandefrågor, diskriminering och jämställdhet samt rasism och extremism

Mer information

Region Skåne

Via Region Skåne kan du som privatperson, förening eller organisation hitta olika finansieringsmöjligheter i form av bidrag, priser, fonder och stipendier.

Mer information

Skåneidrotten

Skåneidrotten administrerar Idrottslyftet, som är en satsning på svensk barn- och ungdomsidrott. Idrottslyftet är indelat i fyra delar:

  • Livslångt Idrottande – kan handla om projekt som leder till att fler barn och unga får t.ex. möjlighet att gå idrottsskola och testa många olika saker för att senare kunna välja ett par, tre olika idrotter som ger en allsidig start. Det kan också handla om att skapa verksamheter som är välkomnande i åldrar och målgrupper som vanligen inte rekryteras (t.ex. tonårstjejer i lagidrott).
  • Idrott i Förening – handlar om att stärka den svenska föreningsmodellen som är oslagbar på en massa viktiga punkter som öppenhet, demokrati och medbestämmande.
  • Värdegrund – stöd till idéer eller projekt som antingen skapar eller stärker föreningens värdegrund. Allt från processarbetet mot en värdegrund till specifika utbildningsdelar som stärker den befintliga.
  • Anläggningsstödet – här är det huvudsakliga syftet att skapa nya aktivitetsytor och idrottsmiljöer för barn och ungdomar.

Mer information

Socialfonden

Europeiska socialfonden finansierar projekt som genom kompetensutveckling stärker individer i och utanför arbetslivet. Projekten kan exempelvis arbeta med frågor som rör personer från 15 år och uppåt och deras väg till arbetslivet. Det kan också handla om att gå vidare i arbetslivet genom att byta arbete eller arbetsuppgifter, bli stärkt genom ny kunskap eller inom helt nya områden.

Mer information

Sparbankerna

Ivetofta Sparbank

Bromölla/Näsum

Ivetofta sparbank sponsrar breda och folkliga verksamheter där de via föreningar, organisationer och förbund når många människor i sitt verksamhetsområde.

Mer information

Sparbanksstiftelsen 1826

Stiftelsen lämnar  bidrag till utvecklingsprojekt inom tidigare Sparbanken 1826  verksamhetsområde, dvs inom följande kommuner: Hässleholm, Kristianstad, Osby och Östra Göinge.

Stiftelsen har två ansökningsperioder, 1-31 mars och 1-30 september.

Mer information

 

Stiftelser

Länsstyrelsernas gemensamma stiftelsedatabas omfattar alla stiftelser som är registrerade i länsstyrelsernas stiftelseregister.
Mer information

Svenska institutet

Svenska institutet initierar ett stort antal evenemang och projekt för att sprida kunskap om Sverige och främja samarbetet med andra länder. Evenemangen arrangeras primärt på en internationell arena men i vissa fall även i Sverige. SI är också en aktiv partner i arrangemang initierade av externa aktörer.

Läs mer

Creative Force
Creative Force ger stöd till samarbetsprojekt mellan svenska och utländska aktörer. Projekten ska syfta till att stärka öppenhet och demokrati genom samarbeten där man arbetar med kultur eller media som metod för förändring.
Mer information om Creative Force

Tillväxtverket

Hur gör du din bygd attraktivare för företag, boende och besökande? Kommersiell och offentlig service behövs för att skapa miljöer där det är attraktivt att bo, arbeta och driva företag. Tillväxtverket arbetar för att främja utvecklingen av service i gles- och landsbygder genom en rad olika finansieringsmöjligheter.

Mer information

Dela: