Vad ska vart?

Mina sidor

Ansökan om utbetalning med lägesrapport och utgiftssammanställning görs i e-tjänsten Mina sidor. Också e-tjänsten:

  • Bilagor (ex. beslut om annat stöd, intyg firmatecknare, kartor, medfinansieringsintyg och inbetalningsbevis, offentlig upphandling)
  • Erhålla kvittens

Post

Underlagen till ansökan om utbetalning skickas per post till central skanning: Jordbruksverket, FE 47, Box 204, 826 25 Söderhamn

  • Kopior av fakturor
  • Betalningsunderlag som styrker kostnaden (ex. lönespecifikation, anställningsavtal, projektdagböcker, följesedlar, kvitton, inbjudningar & närvarolistor)
  • Betalningsbevis

Leaderkontoret

Ideell tid och resurser redovisas till leaderkontoret. Skicka med e-post, brev eller kom förbi och lämna direkt till oss.

När du slutrapporterar ska den totala ideella tiden och resurserna redovisas i ansökan om slututbetalning.

Dela: