LÄGET LANDET?!

Tema 2020: ekologisk hållbarhet. Intressanta inspiratörer och spännande utbyten med fokus på hållbar utveckling och balans mellan stad-land.

På grund av den ökade smittspridningen av Covid-19 samt de skärpta råd som gäller i Skåne kan Läget landet tyvärr inte genomföras på Wanås slott. Råden gör att det är högst olämpligt att samla människor inomhus.

Skånes Ess kommer därför att arrangera konferensen helt digitalt, och det finns plats för fler att delta. Programmet är något justerat men innehåller samma programpunkter. Starttiden är densamma, 14.00, men konferensen blir något kortare och slutar ca 17.45.

Temat för det tredje och sista evenemanget i serien är ekologisk hållbarhet. Vår moderator, som med varm hand visar vägen genom programmet, är vår egen nordskånska Malin Wildt-Persson. På programmet finns artisten och estradpoeten Emil Jensen och folkbildaren Per Grankvist.  Vi tar skogligt fokus med Henrik Andersson från Skogsstyrelsen och Annica Larsson Ahlstedt från Södras projekt OnceMore. Slutligen får vi tips på framgångsfaktorer för lokalt hållbarhetsarbete från från Margareta Hjelmqvist och BrittMarie Eriksson, projektledare för miljöprojektet En vik i Sjöriket Skåne.

Ladda ner programmet (pdf)

På programmet

Moderator: Malin Wildt-Persson

Adressen är Näsum, men hjärtat klappar för hela nordöstra Skåne. Som tidigare verksamhetsledare för Skåne nordost, grund i de gröna näringarna och numera egen företagare, leder Malin oss genom dagen på bästa vis.


Underhållning av Emil Jensen

Emil Jensen. Foto: Joel Nilsson

Artist och estradpoet med det stora hjärtat och engagemanget för hållbar utveckling. Emil Jensen öppnar vårt program och våra sinnen.


Ett lättare sätt att rädda världen – en rolig timme om ett tråkigt ämne

Per Grankvist. Foto Anna Hållams

Klimatkris och konsumtionshets, bristande mångfald och integrationsproblem är bara några hållbarhetsfrågor som organisationer förväntas jobba med för att ta samhällsansvar idag. Problemet är bara att ”hållbarhet” är världens kanske tråkigaste och mest komplexa ämne att prata om. Lösningen är att hoppa över teorin, dumpa moralen och tala om hur man kan tjäna pengar på det. Per Grankvist har svaret. Han är en av Sveriges främsta hållbarhetsexperter och har under det senaste decenniet studerat mer än 500 organisationer över hela världen och hur de jobbar med frågan. På ett lärorikt och underhållande sätt berättar han hur man ska tänka för att hållbarhetsarbetet ska bli lättare, roligare och lönsammare.


OnceMore®  – Annica Larsson Ahlstedt

OnceMore® från Södra är världens första storskaliga process för återanvändning av textilavfall – och det är skogen som gör det möjligt.


En skånsk skogsstrategi – Henrik Andersson

Skånes yta är till 38 procent täckt av skog och efterfrågan på skogens hållbara lösningar förväntas öka. Samtidigt är tonläget i media är högt kring målkonflikten mellan produktions- och miljömål. Hur avspeglas detta i den nya skogsstrategin för Skåne som föddes i år?


Framgångsfaktorer för lokalt hållbarhetsarbete – Margareta Hjelmqvist & BrittMarie Eriksson

Foto: Annelie Worgard

Med erfarenheter från projektet En vik i Sjöriket Skåne delar projektledarna med sig av framgångsfaktorer för lokalt hållbarhetsarbete, och hur de gjorde för att tillvarata det stora engagemanget hos arkelstorpsborna.

 


Läget Landet?! är en konferensserie som arrangerades för första gången 2018. Läget Landet är ett LAG-ägt leaderprojekt med finansiering från europeiska regionala utvecklingsfonden. Fakta om projektet finns här.

Dela: