LÄGET LANDET 2019

Hur tillvaratar vi lokalt den sociala hållbarhetens betydelse för ett demokratiskt samhälle? Intressanta inspiratörer och spännande utbyten med fokus på hållbar utveckling och balans mellan stad-land.

Program

14.00-14.30 Inregistrering och fika
14.30-14.45 Välkommen!
Moderator Håcan Nilsson
14.45-15.30 Ett regionalt perspektiv på samhällsutveckling
Ida L Karlsson, Corey Ragosnig, Christian Lindell (Region Skåne)
15.30-16.15 Ungas inflytande och delaktighet
Ylva Saarinen
16.15-16.30 Paus
16.30-17.00 Samtal om medborgarbudget
Simon Dagson (Nässjö kommun) och Håcan Nilsson
17.00-18.00 Perspektiv på att vara nyanländ arbetssökande
Ali Alabdallah
18.00 Prisutdelning
Årets leaderprojekt i Skånes Ess koras
18.25 Mingelmiddag
”Grusvägsmat” från Lyngby Gård
20.00 Avslutning

HÅCAN NILSSON
Dagens moderator är flitigt anlitad moderator och konferencier. Han har intervjuat många spännande personer, vilket han gärna gör med glimten i ögat.

 

ETT REGIONALT PERSPEKTIV PÅ SAMHÄLLSUTVECKLING
Ida L Karlsson, Corey Ragosnig, Christian Lindell
Hur går det för Skåne? Region Skånes utredare beskriver skånsk utveckling, med tonvikt på nordöstra Skåne, och belyser utmaningar och styrkor med utgångspunkt från den regionala utvecklingsstrategin.

UNGAS INFLYTANDE OCH DELAKTIGHET
Ylva Saarinen
Hur upplever ungdomar inflytande och delaktighet i samhället och finns det skillnader mellan olika områden i Sverige? Ylva Saarinen har gjort en undersökning på uppdrag av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

MEDBORGARBUDGET
Simon Dagson
Vad är medborgarbudget och vad kan det ge för effekter i form av delaktighet och medskapande? Simon berättar i ett samtal med moderatorn hur Nässjö kommun arbetar med medborgarbudget.

 

PERSPEKTIV PÅ ATT VARA NYANLÄND ARBETSSÖKANDE
Ali Alabdallah
Hopp, möjligheter och inspiration om människor som kommer hit och vill komma in på arbetsmarknaden. Ali är journalisten bakom boken ”Nytt land, Nytt jobb” som utgår från nyanländas perspektiv på den svenska arbetsmarknaden.

När: 14 maj, kl. 14.00-20.00
Plats: Lyngby gård, Södra Lyngbyvägen 165, 297 92 Everöd
För vem? Boende  och verksamma i nordöstra Skåne
Anmälan: till anmälningsformuläret!
Frågor: Ställs till Ellen Stenberg på 070-365 99 50 eller info@skanesess.se

Lyngby Gård

Läget Landet ska sätta fokus på den aktuella frågan kring balansen mellan stad och land. Genom ett årligen återkommande evenemang vill Skånes Ess visa på det engagemang som boende och verksamma besitter, och de synergier som kopplingen mellan stad och land kan ge. Läget Landet?! arrangerades för första gången den 31 maj 2018. Läget Landet är ett LAG-ägt leaderprojekt med finansiering från europeiska regionala utvecklingsfonden. Fakta om projektet finns här.

Dela: