Skånes Ess sätter extra fokus på miljö- och klimatarbete. På olika sätt vill vi inspirera till nya aktiviteter och samarbeten inom miljöområdet samt stötta och lyfta fram redan pågående lokala initiativ i Bromölla, Kristianstad, Osby och Östra Göinge kommuner.

  • CIRCLE

CIRCLE är vårt transnationella samarbetsprojekt om cirkulär ekonomi tillsammans med Leader Sydöstra Skåne och två leaderområden i Luxemburg och Finland. I detta projekt utbyts erfarenheter lokalt, regionalt, nationellt och internationellt för att ställa om till ett mer hållbart cirkulärt företagande. Läs mer här.

  • Förstudier land/vatten

Skånes Ess erbjuder även möjligheten att söka upp till 25 000 kr för förstudier med inriktning mot hållbart nyttjande av natur- och kulturresurser genom paraplyprojeket Land/vatten. Läs mer här!

  • Miljöplansprojektet

Miljöplansprojektet är vårt övergripande projekt där vi bland annat arbetar för att:

– Stimulera till samverkan och öppna diskussioner mellan branscher, land- och vattenverksamheter
– Koppla samman pågående lokala initiativ och idéer med möjliga åtgärder
– Ta tillvara på och stötta upp spirande initiativ
– Hitta möjlig finansiering till goda lokala idéer
– Inspirera avseende resurseffektivisering och omställning
– Belysa pågående insatser
– Länka samman miljö- och klimatarbete lokalt, regionalt och nationellt

Har du idéer inom miljö och klimat eller är intresserad att delta i våra arrangemang kan du kontakta vår projektledare Erik Rosenblad.

Kontakt

Erik Rosenblad
Projektledare Miljö
Mobil: +46 (0) 730-51 99 50
Dela: