LÄGET LANDET?!

Hur tillvaratar vi lokalt den sociala hållbarhetens betydelse för ett demokratiskt samhälle? Intressanta inspiratörer och spännande utbyten med fokus på hållbar utveckling och balans mellan stad-land.

Detaljerat program för Läget Landet 2019 kommer i slutet av april. Anmälan är redan öppen!

På programmet:

  • Social hållbarhet – vad är det?
  • Ungas inflytande och delaktighet, Ylva Saarinen
  • Samtal om medborgarbudget, Simon Dagson
  • Perspektiv på att vara nyanländ arbetssökande, Ali Alabdallah
  • samt prisutdelning till Årets Leader!

När: 14 maj, kl. 14.00-20.00
Plats: Lyngby gård, Södra Lyngbyvägen 165, 297 92 Everöd
För vem? Boende i och verksamma inom Bromölla, Kristianstad, Osby och Östra Göinge.
Anmälan: Senast 7 maj, till anmälningsformuläret!
Frågor: Ställs till Ellen Stenberg på 070-365 99 50 eller info@skanesess.se

Läget Landet ska sätta fokus på den aktuella frågan kring balansen mellan stad och land. Genom ett årligen återkommande evenemang vill Skånes Ess visa på det engagemang som boende och verksamma besitter, och de synergier som kopplingen mellan stad och land kan ge. Läget Landet?! arrangerades för första gången den 31 maj 2018.

 

Läget Landet är ett LAG-ägt leaderprojekt med finansiering från europeiska regionala utvecklingsfonden. Fakta om projektet finns här.

Dela: