Skånes Ess sätter extra fokus på miljö- och klimatarbete. På olika sätt vill vi inspirera till nya projekt och samarbeten inom miljöområdet, och även stötta och hjälpa till att lyfta fram redan pågående lokala initiativ i Bromölla, Kristianstad, Osby och Östra Göinge kommuner.

Vi arbetar bland annat för att:

  • Stimulera till samverkan och öppna diskussioner mellan branscher, land- och vattenverksamheter
  • Koppla samman pågående lokala initiativ och idéer med möjliga åtgärder
  • Ta tillvara på och stötta upp spirande initiativ
  • Hitta möjlig finansiering till goda lokala idéer
  • Inspirera avseende resurseffektivisering och omställning
  • Belysa pågående insatser
  • Länka samman miljö- och klimatarbete lokalt, regionalt och nationellt

Skånes Ess erbjuder även möjligheten att söka upp till 25 000 kr för förstudier med inriktning mot hållbart nyttjande av natur- och kulturresurser genom paraplyprojeket Land/vatten. Läs mer här!

Har du idéer inom miljö och klimat eller är intresserad att delta i våra arrangemang kan du kontakta vår projektledare Erik Rosenblad.

Kontakt

Erik Rosenblad
Projektledare Miljö
Mobil: 0730-51 99 50
Dela: