Inspiration

Skånska mälteriet – lokal malt för lokal förädling

Publicerades den 1 mars 2016

I takt med marknadens efterfrågan på lokalproducerat stiger ökar också efterfrågan på lokala och unika råvaror. Det gäller även för ölbranschen med dess ökande antal mikrobryggerier. Så uppstod idén om att, i första steg, utreda förutsättningarna för och, i andra steg, starta upp ett litet mälteri för att kunna mälta lokalt odlat korn.

Syftet med projektet var att stärka marknaden för lokala drycker producerade i nordöstra Skåne genom att tillhandahålla lokal malt för mindre bryggerier. Då det vid projektets start inte fanns något småskaligt mälteri i Sverige som gjorde malt för ölproduktion inleddes projektet med informationssökning och uppbyggande av kunskap kombinerat med intresseundersökning bland svenska småskaliga bryggerier. Tre studieresor genomfördes inom projektet. Förundersökningen visade på stort intresse i branschen och att en möjlig lösning för ett mälteri i nordöstra Skåne var genomförbar. En anläggning inköptes och en första omgång malt provmältades med lyckat resultat innan projektet lämnade över till en nybildad ekonomisk förening.

Vilka genomförde projektet?

Hushållningssällskapet, SLU Balsgård, LRF och företagare i samarbete med andra hushållningssällskap, Kristianstad kommun och föreningen för mindre bryggare i Sverige.

Projektägare: Hushållningssällskapet Kristianstad
Projektperiod: 2012-03-16 – 2015-06-10
Journalnummer: 2012-2170
Geografiskt område: Kristianstad kommun
Totalt stödbelopp: 1 359 163kr
Ideellt arbete: 91 350 kr
Privat finansiering: 54 939 kr
Temaområde: Verka & utvecklas

Dela: