Nyheter

Ansökan – steg för steg

Publicerades den 6 april 2016

Funderar ni på att söka stöd för ett projekt men tycker att ansökan verkar komplicerad? Här reder vi ut de olika stegen!

1. Testa er projektidé

Har ni en projektidé ni tror skulle vara till nytta för bygden, men behöver finansiering? Utmärkt! Innan ni påbörjar en mer omfattande ansökan är det klokt att stämma av med oss på leaderkontoret om er idé passar inom just lokalt ledd utveckling,  eftersom det finns flera olika typer av projektstöd. Använd gärna ”åtta frågor” som hjälp – då går det snabbt och vi på leaderkontoret får en bra överblick.

2. Skånes Ess återkopplar

När vi fått in en idé återkopplar vi till er. Tror vi att idén kan bli ett leaderprojekt får ni råd om hur ni går vidare och om det är något ni behöver jobba mer på. Kanske tror vi att det finns andra stöd som skulle vara bättre – då får ni reda på det också.

3. E-legitimation och fullmakter

Förbered er inför ansökan genom att ordna e-legitimation och fullmakt från den organisation ni representerar. (Glöm inte att skicka/mejla en kopia på fullmakt och intyg om firmatecknare till leaderkontoret!)

Ansökan görs elektroniskt och med e-legitimation på Jordbruksverkets Mina sidor. E-legitimation är en elektronisk ID-handling som används för att säkert legitimera sig på internet. Kontakta din bank för att ta reda på hur du skaffar e-legitimation om du inte har någon.

Ansökan om stöd inom lokalt ledd utveckling görs alltid för en förening, företag, organisation eller myndighet. (Det är inte möjligt för privatpersoner att söka.) För att du ska kunna logga in med din egen e-legitimation på ett organisationsnummer måste den förening, företag, organisation eller myndighet du representerar godkänna det genom en fullmakt.

4. Dags för ansökan steg 1!

I steg 1 besvaras ett fåtal övergripande frågor. Det är från det datum Ansökan steg 1 kommit in som det sedan går att räkna kostnader, förutsatt att projektet blir beviljat.

5. Projektplan

Skriv gärna en traditionell projektplan som ger er en god överblick av vad ni ska åstadkomma i projektet. Projektplanen är ett viktigt styrdokument som visar riktningen för vad som ska genomföras. Den används som bilaga i nästa steg. Ta hjälp av vår projektplansguide!

6. Ansökan steg 2 nästa!

Steg 2 är mer omfattande och görs efter avstämning med leaderkontoret. Det är nämligen du som i steg 2 väljer vilken fond ni söker medel från efter instruktion från leaderkontoret. Skånes Ess fördelar medel ur tre eu-fonder och det är viktigt att projektet ”hamnar i rätt fond”.

I steg 2 ska också samtligt underlag som behövs för att LAG (Local Action Group) ska kunna bedöma projektet finnas med: projektplanen, detaljerad budget med underlag för kostnader samt eventuella tillstånd.

7. Eventuell komplettering

Har ni fått med precis allt omedelbart? Suveränt! Ofta kan ansökan behöva kompletteras på något sätt innan den är fullständig och redo att gå till bedömning. Leaderkontoret handlägger och meddelar er om något saknas.

8. Beredning och bedömning

Så är det äntligen dags! Ansökan är komplett och går vidare för bedömning. Det är LAG (Local Action Group), den lokala styrelsen, som bedömer om projektet ska beviljas stöd. Detta görs vid LAG-möten som hålls ca 6 gånger per år.  Ansökan har dessförinnan hanterats i beredningsgrupp och arbetsutskott (AU) som poängsatt projektet. Ansökan måste vara komplett senast en månad före LAG-möte för att tas upp för LAG-beslut.

LAG-beslutet med motivering skickas till er inom tio dagar efter LAG-mötet. Det formella myndighetsbeslutet fattas av Jordbruksverket.

 

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden är ett projektstöd med finansiering från de europeiska struktur- och investeringsfonderna och offentlig medfinansiering. Föreningar, företag, organisationer och myndigheter kan söka projektstöd inom lokalt ledd utveckling för att främja utvecklingen i leaderområdet. Projektidén måste även passa in i den lokala utvecklingsstrategin och resultatet av projektet ska vara till nytta för flera. 

 

Gå till ansökningssidorna

Dela: