Inspiration

Nytt verktyg i lådan: Projektplansguiden är här!

Publicerades den 24 augusti 2016

Projektplanen är ett viktigt styrdokument som visar riktningen för vad som ska genomföras. Nu finns den nya projektplansguiden till hjälp för er att forma en användbar och vass projektplan.

Ansökan om projektstöd inom lokalt ledd utveckling görs i två steg via Jordbruksverkets e-tjänst Mina sidor. Vi rekommenderar att skriva en projektplan mellan steg 1 och 2. Projektplanen läggs som bilaga till ansökan i steg 2 och uppgifterna från projektplanen används för att besvara många av e-tjänsten frågor.

Genom att följa checklistan i projektplansguiden säkerhetsställer ni att ni har en tydlig plan att arbeta från samt att kopplingen till den lokala utvecklingsstrategin finns med, vilket är ett måste för att beviljas stöd från Skånes Ess.

Projektplansguiden i digital form hittar ni på sidan med informationsmaterial samt under ansökningssidorna.

Nya idéer?

Går ni i projekttankar? Svara kortfattat du åtta frågorna och mejla svaren för en första bedömning till verksamhetsledare Kerstin Hallenborg så tar vi kontakt med er!

Dela: