Aktiviteter

Besök ett EU-projekt nära dig den 6-14 maj!

Publicerades den 25 april 2017

Nu öppnas dörrarna till #mitteuropa. I Skåne finns flera möjligheter att besöka EU-projekt. Fyra leaderprojekt från Skånes Ess deltar i kampanjen. Missa inte att besöka dem!


Visning av åtgärder för förbättrad vattenkvalitet, projektet Rädda Immeln

7 maj, kl. 14-16, mellan Sibbhult och Lönsboda (56°20’36.3″N 14°18’48.4″E)

Agne Andersson från leaderprojektet Rädda Immeln berättar hur de gått tillväga för att anlägga en visningssträcka med olika åtgärder för förbättrad vattenkvalitet samt natur- och fiskevård i Ekeshultsån. Ån står för 50% av tillrinningen till Immelnsjön.

Kontakt: Agne Andersson, 0709-318078


 Mitt Europa i Skåne

9 maj, kl. 10.00-15.00, Sessionssalen i Rådhus Skåne, Kristianstad

Informations- och inspirationsdag där skånska EU-projekt uppmärksammas. Presentationer och panelsamtal. I panelsamtalet deltar Lukas Ernryd, projektledare för leaderprojektet Reportrar i landsbygdens tjänst. Ett femtontal EU-projekt ställs ut – möjlighet till mingel och nätverkande. OBS! Anmäl dig senast 2 maj via https://www.kristianstad.se/europadagen

Kontakt: Ludvig.einarsson@hassleholm.se


Lars Fält inspirerar till friluftsliv med familjen!

13 maj, 12.30, Gamla byvägen 1, Immeln

Mannen som grundlade Försvarsmaktens Överlevnadsskola har blivit morfar och författare. Lars ger på ett lättsamt sätt, genom sin föreläsning, viktiga och bra kunskaper som ni tillsammans kan använda när ni är ute. Småbutiker med friluftsutrustning och experter finns på plats hela dagen.
Kontakt: info@outcraft.se
https://outcraft.se/


Arbetsdag på Sliperiet

14 maj, kl. 9-16, Gylsboda, Lönsboda (56°22’00.9″N 14°20’58.6″E)

Föreningen anordnar en arbetsdag då man kommer att arbeta med renovering och utrensning i och omkring byggnaden. Representanter som kan berätta om projektet finns på plats. Allmänheten välkomnas att komma för att se vad som görs och ges möjlighet att ställa frågor om den planerade verksamheten.
Kontakt: gylsbodapia@gmail.com
http://www.sliperietgylsboda.se/


Se alla deltagande projekt på eufonder.se/mitteuropa

Mitt Europa är ett samarbetsprojekt mellan Tillväxtverket, Svenska ESF-rådet, Jordbruksverket, Landsbygdsnätverket, Interregprogrammen och Leader Sverige.

Logga Mitt Europa

Dela: