Nyheter

Välkommen Veronika!

Publicerades den 1 februari 2018

Nu blir vi fler! Från den 1 februari har Skånes Ess ännu en medarbetare på leaderkontoret, Veronika Ekstrand.

Veronika kommer att arbeta som projektledare anställd av Skånes Ess. Kanske verkar hon bekant? Det kan bero på att Veronika under fyra år arbetade som projektledare för ungdomssatsningen Unga Ess i föregående programperiod.

Unga Ess var ett paraplyprojekt som ungdomar kunde söka pengar i för att genomföra insatser i lite mindre omfattning än i ett fullskaligt leaderprojekt. Ansökan och redovisning var förenklad och gick snabbare.

Sedan årskiftet 2017/2018 är det återigen möjligt att skapa paraplyprojekt och därmed har vi börjat att forma Unga Ess 2.0. Vi ser med glädje på att ha en erfaren projektledare på plats i detta arbete och på att snart kunna berätta mer om Unga Ess.

Dela: