Aktiviteter

Tips: Lärkonferens 9 mars

Publicerades den 21 februari 2018

Inom ramen för projektet Social Innovation Skåne arrangeras för andra året en lärkonferens med det övergripande temat social innovation.

Konferensen är den 9 mars i Kristianstad och under en heldag analyseras, lär och framtidsspanas kring utvecklingen av social innovation i våra projekt och i Sverige.

Temat för 2018 är att presentera och diskutera de verktyg och metoder som utvecklats för att bredda den palett av stöd och de arbetssätt som finns för social innovation. Fokus kommer att vara på HUR vi får social innovation att hända och växa och hur vi kan bygga strukturer som stödjer denna utveckling. Ta del av hur man kan arbeta med designlabb eller science shops, hur man etablerar en nod som struktur för samverkan eller hur en process för ett positionspapper kan vara nyckel till framgångsrikt samskapande.

Social Innovation Skåne har som mål att etablera en stödstruktur för social innovation i Skåne. Det är ett projekt finansierat av EU:s regionalfond och drivs av fyra organisationer: Mötesplats Social Innovation, Coompanion Skåne, Nätverket Idéburen sektor Skåne och Centrum för Publikt Entreprenörskap.

Läs mer, hitta programmet och anmälan: http://socialinnovationskane.se/larkonferens-9-mars-2018

Dela: