Aktiviteter

Sätter landsbygden på kartan – lokalkorrarna prisas

Publicerades den 1 juni 2018

Priset för Årets leaderprojekt i Skånes Ess hamnade på torsdagskvällen i händerna på lokalkorrarna. En gruppering som skapats genom Kristianstadsbladets leaderprojekt Reportrar i landsbygdens tjänst.

Årets leaderprojekt i Skånes Ess är ett sätt att uppmärksamma satsningar som stärker området och engagerar stort lokalt. Lokalkorrarna handlar om att synliggöra landsbygden i Kristianstad kommun på ett bättre sätt och att nå gamla och nya läsargrupper med en ännu mer relevant journalistik. Detta görs genom ett nätverk med lokalkorrar, som projektledare Lukas Ernryd handleder och sporrar.

Tre lokala utvecklingsprojekt nominerades till priset utifrån att det visat goda resultat och bidragit till en positiv utveckling i verksamhetsområdet för Skånes Ess (Bromölla, Kristianstad, Osby och Östra Göinge kommuner). Utöver Lokalkorrarna var Sliperiet Gylsboda och Scanisaurus 2.021 nominerade.

Vinnaren har utsetts av en jury bestående av representanter från Hushållningssällskapet Skåne, Krinova och Skåne Nordost.

Utnämningen skedde som avslutning av konferensen Läget Landet, som syftar till att sätta fokus på maktordningen mellan stad och land och hur vi gemensamt kan skapa en balanserad och hållbar tillväxt. (www.skanesess.se/lagetlandet)

Juryns motivering

”Genom att på ett innovativt och lokalengagerande sätt väcka liv i en gammal tradition, skapar projektet samhällsnytta och kännedom om en lokal omvärld för en bredare publik. De egna invånarnas kännedom om orterna skapar positiva bilder av landsbygden och orten, vilket stärker den lokala identiteten, stoltheten och gemenskapen på ett lysande sätt.

Ett projekt som fyller de flesta av kriterierna för en lyckad insats och som vi hoppas kan leva vidare efter projekttidens slut och då gärna på ännu fler orter. I en tidsanda av nedmonterade lokalredaktioner och digital utveckling i hög hastighet, har Reportrar i landsbygdens tjänst visat på behovet och möjligheten att sätta landsbygden och dess invånare på kartan och därmed fortsatt bidra till samhällspåverkan och utveckling.”

Vill du veta mer?

Lokalkorrarna har en egen plats på Kristianstadsbladets webbplats: www.kristianstadsbladet.se/lokalkorrespondenterna. Där kan du ta del av de artiklar som skapas av nätverket.

 

På bilden Annelie Worgard, Inger Sundström och Ann-Sofie Adermark från nätverket av lokalkorrespondenter samt projektledare Lukas Ernryd.

Dela: