Beviljade projekt

Allaktivitetshus på Furehov

Publicerades den 29 mars 2019

Projektägare: Åhus Horna BKE.

En ny inkluderande mötesplats ska skapas på Furuhov. Det nya allaktivitetshuset ska innebära fler aktiviteter till en bred målgrupp, med särskild tonvikt mot unga.

Verksamheten på Furehov har vuxit ur den befintliga idrottsanläggningen. Som anläggningen ser ut idag, med höga trappsteg och utan tillgänglighetsanpassade toaletter, är den även begränsande för personer med rörelsenedsättning. Åhus Horna BK vill därför bygga nya och tillgängliga samlingslokaler och då passa på att bredda verksamheten med fler idrotter. Gym, pingisbord och e-sport bedöms vara ett sätt att också nå barn och ungdomar som idag inte är föreningsaktiva. De äldre ungdomarna efterffrågar gym och pensionärerna önskar boulebana. Lokalerna ska fungera som mötesplats i lokalsamhället då den stora bredden på aktiviteter samlar flera målgrupper under samma tak. Här ska det också vara möjligt att göra läxor, fika, spela spel utöver att spontanidrotta.

Den del av satsningen som finansieras genom leaderprojekt innehåller möteslokal och gym.

Projektet samarbetar med flera idrottsföreningar, kommunen, Skåneidrotten, LIONS i Åhus, Platsorganisation Åhus.

Projektfakta och bedömning

Beslutsdatum (LAG): 19-03-12
Projektnamn: Allaktivitetshus på Furehov
Projektägare: Åhus Horna BK, 838200–4474
Journalnummer: 2018–3810
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom lokalt ledd utveckling, landsbygdsfonden – genomförande. Insatsen bedöms ligga i landsbygdsfonden då den till största delen bidrar till utvecklingen på landsbygden.
Insatsområde: Social inkludering.
Bedömning: Ansökan får 332 poäng (avslagsnivå 300p).
LAG:s motivering: Med en uppriktig ansats att öppna upp, en annars ganska traditionsbunden och prestationsinriktad verksamhet, för alla även för de som gillar annat än idrott, finns goda förutsättningar för oväntade möten och personlig utveckling för många, särskilt unga. Positivt med en innovativ byggteknik med hög självförsörjandegrad. Med tydligare rutiner för utvärdering och mer fokus på ökad jämställdhet är projektet väl i linje med strategin för Skånes Ess och bidrar till målen för 2014-2020.
Budget / Finansiering: Projektets totala budget är 2 500 000 kr, varav 670 000 kr finansieras med projektstöd, 330 000 kr finansieras med LAG-pott och 1 500 000 kr är egen privat finansiering. LAG finansierar 40 % av de faktiska utgifterna med LAG-pott och projektstöd. Tillsammans med den privata finansieringen är projektet fullfinansierat.

Dela: