Aktiviteter

Hola Lake Immeln är årets leaderprojekt i Skånes Ess 2019

Publicerades den 14 maj 2019

På tisdagskvällen utnämndes Hola Lake Immeln till Årets leaderprojekt i Skånes Ess 2019 och tilldelades kronhjortspriset. Priset är ett sätt att uppmärksamma satsningar som stärker området och engagerar stort lokalt. 

Leaderprojektet Hola Lake Immeln siktar på att förbättra den ekologiska statusen i sjöar genom att utveckla restaureringsmetoder med ett holistiskt synsätt och utbyta erfarenheter mellan Sverige och Finland. Projektet är ett så kallat transnationellt samarbetsprojekt.

Tre lokala utvecklingsprojekt nominerades till priset utifrån att det visat goda resultat och bidragit till en positiv utveckling i verksamhetsområdet för Skånes Ess (Bromölla, Kristianstad, Osby och Östra Göinge kommuner). Utöver Hola Lake Immeln var projekten Klubb Sonya – vägen in och Mötesplats Balsby nominerade.

Vinnaren  har valts ut av en jury bestående av representanter från Hushållningssällskapet Skåne, Skåne Nordost och Krinova.

Juryns motivering lyder:

”Årets leaderprojekt 2019 i Skånes Ess har visat hur man på lokal nivå kan utveckla nya metoder för att värna om det som är ett av områdets tydligaste naturprofiler, som har stor betydelse för såväl boende som besökande.

Genom internationellt utbyte och med en nyfikenhet på ny kunskap, kan man sprida resultat som kan komma att få betydelse långt utanför Skånes Ess område. I samverkan med lokala lantbrukare, markägare och andra engagerade värnar man om den miljön man bor och verkar i.

Det långsiktiga resultatet kan säkerställa en levande landsbygd för såväl boende, besökande som naturen! Grattis Hola Lake Immeln!”

Utnämningen skedde som avslutning av konferensen Läget Landet, som syftar till att sätta fokus på maktordningen mellan stad och land och hur vi gemensamt kan skapa en balanserad och hållbar tillväxt. (www.skanesess.se/lagetlandet)

På bilden: Heléne Annadotter, Agne Andersson och Johan Forssblad från projektet Hola Lake Immeln.

Dela: