Inspiration

Klubb Sonya nominerade till nationella priset Ullbaggen 2019

Publicerades den 18 juni 2019

Ullbaggepriset lyfter i fem kategorier fram goda exempel på projekt och företag i Sverige som har fått finansiering från landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet eller programmet för regional och socialfonden inom lokalt ledd utveckling.

Klubb Sonya från Osby är ett av tre slutnominerade projekt i kategorin Nyanländas delaktighet i landsbygdsutveckling. Klubb Sonya arbetar med att få fler utlandsfödda flickor och kvinnor aktiva i det svenska föreningslivet. Projektet, med finansiering från Skånes Ess genom Socialfonden, syftar till att minska utanförskap och minska avståndet till arbetsmarknaden för kvinnorna genom mentorskap och ovärderliga kontakter.

Med suverän fingertoppskänsla har satsningen skapat en plats för utbyte mellan kulturer i Osby. De aktiviteter som arrangerar ger gemenskap, lärande och inte minst språkträning. Konkreta resultat är att flera utlandsfödda kvinnor fått anställningar och flera har påbörjat studier till bristyrken.

Vinnarna utses på landsbygdsgalan 2019 i Åre den 13 november, i samband med att Landsbygdsnätverket arrangerar en nätverksträff. Läs mer om de nominerade här.

Foto: Landsbygdsnätverket.

Dela: