Nyheter

Osbyprojekt har chans till Ullbaggepris

Publicerades den 12 november 2019

Klubb Sonya från Osby är ett av tre slutnominerade projekt på Ullbaggegalan 2019 i kategorin Nyanländas delaktighet i landsbygdsutveckling. Klubb Sonya arbetar med att få fler utlandsfödda flickor och kvinnor aktiva i det svenska föreningslivet.

Projektet, med finansiering från Skånes Ess genom europeiska socialfonden, syftar till att minska utanförskap och minska avståndet till arbetsmarknaden för kvinnorna genom mentorskap och ovärderliga kontakter.

Klubb Sonya har nominerats med motiveringen: ”Med suverän fingertoppskänsla har satsningen skapat en plats för utbyte mellan kulturer i Osby. De aktiviteter som arrangerar ger gemenskap, lärande och inte minst språkträning. Konkreta resultat är att flera utlandsfödda kvinnor fått anställningar och flera har påbörjat studier till bristyrken.”

– Det känns otroligt hedrande, man blir ofta blind för sin egen verksamhet och ibland har man svårt att lyfta blicken och se det dagliga arbetet från ett annat perspektiv, säger projektledare Johanna Bergman. Men nomineringar som dessa gör just detta och det känns fantastiskt.

Vinnarna utses på Ullbaggegalan 2019 i Åre den 13 november, i samband med att Landsbygdsnätverket arrangerar en nätverksträff. Ullbaggepriset lyfter i fem kategorier fram goda exempel på projekt och företag i Sverige som har fått finansiering från landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet eller programmet för regional och socialfonden inom lokalt ledd utveckling.

– Arbetet för att bygga relationer – så väl med våra deltagare, men också med myndigheter, näringsliv, civilsamhälle har varit projektets största framgångsfaktor, berättar Johanna Bergman. Människan behöver hälsosamma relationer och samhället behöver också känna att det finns en gemenskap.

Klubb Sonya har också fått äran att vara del av ett större strategiarbete inom kommunen där man visar att man vill ta del av den kunskap som projektet skapat och tillsammans ta nästa steg.

– Vi arbetar för ett samarbetet med Yalla Trappan i Malmö, berättar Johanna Bergman, för att kunna ta våra relationer ett steg till och skapa en mer handlingskraftig miljö som kan öppna ännu fler vägar in för deltagare. Ett steg där vi också blir en ännu starkare kraft för att utveckla Osby som samhälle med.

Information

  • Henrica Lorentzson från Klubb Sonya och Kerstin Hallenborg från Skånes Ess deltar på galan
  • Enligt programmet beräknas priset utdelas ca 21.00 den 13 november.
  • Läs mer om de nominerade här.
  • Mer information om leaderprojektet Klubb Sonya – vägen in

Kontakt

  • Henrica Lorentzson, projektägare, 070 146 18 55, henrica.ifkosby@gmail.com
  • Johanna Bergman, projektledare, 0760207757, johanna.ifkosby@gmail.com
  • Kerstin Hallenborg, verksamhetsledare Skånes Ess, 0702-19 99 50, kerstin@skanesess.se
Dela: