Nyhetsarkiv

  • Alla
  • Aktiviteter
  • Beviljade projekt
  • Inspiration
  • LAG-möten
  • Nyheter

Viken som samlar lokala krafter

Publicerades 22 september 2020

- Från början såg vi detta projekt som ett miljöprojekt. Men det har verkligen blivit ett socialt miljöprojekt, betonar BrittMarie Eriksson. Arkelstorpsborna har funnits med i processen från ett tidigt skede, och det har visa...

Kreativa lösningar för hållbart brukande

Publicerades 21 september 2020

På stora Juleboda gård utgår paret Callenbring från platsens förutsättningar för att i ett så slutet kretslopp som möjligt producera en mängd produkter. Stora Juleboda gård ligger naturskönt i den allra sydostligaste spets...

Lagom bäst för att behålla naturens värde

Publicerades 21 september 2020

- Tidigare var vi bara ett litet kanotcenter i södra Sverige, nu kan vi se att vi är ett resmål värt att resa långt för. Det tysta, rena och vilda som vi har här exotiskt för många, det är lätt att bli hemmablind, säger Jon M...

Hunger efter möte mellan konsument och matproducent

Publicerades 21 september 2020

Att öppna gården och låta folk få inblick i hur verksamheten bedrivs har inneburit ett ökat intresse för produkterna från Nedanbäcks Gård och en personlig relation till varan för många kunder. Den huvudsakliga inriktningen...

Många vinster för miljön genom våtmarken

Publicerades 21 september 2020

För några år sedan påbörjades ett nytt kapitel i släktgården Smålatorps historia, när dryga fyra hektar gran avverkades för att ge plats åt vatten – en våtmark. Några kilometer norr om Lönsboda i Snapphanebygdens täta skog...

Lunchwebbinarium om hållbart företagande 6 oktober

Publicerades 1 september 2020

  Varmt välkommen att delta i ett lunchwebbinarium med temat cirkulär ekonomi, och få en inblick i hur detta nygamla sätt att tänka på och samverka med andra kan vara en affärsmöjlighet för dig! Helena Nilsson från...

Läs in fler