Inspiration

Hunger efter möte mellan konsument och matproducent

Publicerades den 21 september 2020

Att öppna gården och låta folk få inblick i hur verksamheten bedrivs har inneburit ett ökat intresse för produkterna från Nedanbäcks Gård och en personlig relation till varan för många kunder.

Den huvudsakliga inriktningen på Nedanbäck är ekologisk och KRAV-certifierad köttproduktion och här föder man upp lamm och avelsfår, samt gris och nötdjur. En del av produkterna från gården säljs i den egna gårdsbutiken, som är inrättad i en äldre timrad stuga där historiens vingslag är påtagliga. Förutom styckningsdetaljer och produkter som egenrökta korvar och pastejer saluför man även kryddor och andra tillbehör och erbjuder förbokade lunch- och middagsbufféer.

Så småningom ska Ingrids son Patrik tillsammans med Marit ta över driften av gården. Paret blir då den tionde generationen som har hand om Nedanbäcks Gård. Ingrid själv flyttade till gården och maken Per-Åke när hon var nitton år och de tog över driften 1982. De har bedrivit KRAV-produktion av kött sedan 2007 och odlar också korn enligt ekologiska principer. På den brokiga och välhävdade betesmarken runt gården, inkilad i tät skog, finns höga naturvärden som Ingrid och maken värnar om. De bedriver också ett skonsamt bruk på de 60 ha skogsmark som gården innefattar, och har använt virke från egna träd för att bygga och renovera byggnader på Nedanbäck.

I trakten och bland de lokala kunderna är Nedanbäcks Gård kanske mest förknippat med fåren och lammköttet. Årligen säljer man på gården kött från ca 100 lamm, och efterfrågan på småskaligt, lokalt och ekologiskt producerat lammkött ser bara ut att öka. Men enligt Ingrid Persson kunde inriktningen på gården ha tagit en annan väg i mitten på 2000-talet.

– Vi hade får på gården, men de gick bara in och åt upp allt i grannens trädgård, så vi gjorde oss faktiskt av med dem. Så en dag runt 2008 kom jag hem och hade råkat köpa en bagge och sju dräktiga tackor, som så småningom födde nitton lamm, berättar hon.

På senare tid har gården också kommit att förknippas med arrangemanget ”Öppen gård” som man arrangerat på Nedanbäcks Gård en handfull år, med undantag för pandemiåret 2020. Under den barnvänliga tillställningen får ditresta bland annat ta del av gårdens delikatesser, träffa djuren, provsitta traktorer och testa på att rida.

– Det första året vi ordnade detta kom ungefär 40 personer, säger Ingrid. De sista åren har det ökat till över 1000 besökare, det har varit över all förväntan, fortsätter hon.

Ingrid Persson har också tagit initiativet till att, genom en så kallad REKO-ring, göra produkterna från Nedanbäck och andra lokala livsmedelsaktörer tillgängliga för fler människor i bygden. Även genom denna kanal har intresset för det lokalt framställda visat sig vara stort, vid varje utlämningstillfälle har tillströmningen ökat. Genom REKO-ringen kan konsumenterna få tag i bra mat, och samtidigt stötta traktens företag. Ingrid Persson värdesätter det betydelsefulla mötet mellan köparen och bonden, och framhåller också en annan kontaktyta.

– Att samarbeta producenter emellan är jätteviktigt, och kul! Vi stöttar varandra istället för att se oss som konkurrenter, menar Ingrid Persson.

FAKTARUTA – REKO-ringar

Tanken med REKO (REjäl KOnsumtion) är att en producent säljer sina produkter direkt till konsumenten utan mellanhänder. För konsumenten innebär det ett mervärde att producenten kan svara direkt på hur produkterna framställs. REKO-ringarna innebär framförallt försäljning av mat, men en livsmedelsproducent kan komplettera sin försäljning, t.ex. kan den som säljer lammkött också sälja lammskinn, så länge huvudprodukten är livsmedel. Ofta annonserar producenterna sina varor genom en Facebook-sida, och betalningen sker innan själva utlämningen, vid en särskild tid och plats där alla producenter samlas. Eftersom affärerna är uppgjorda i förväg faller REKO-ringarna inte under regelverken för torghandel och marknad. De flesta REKO-ringarna i Sverige delar dock en uppsättning gemensamma principer, t.ex. att varorna man säljer måste vara egentillverkade produkter, och att deltagandet är gratis.

#Ökad hållbar lokal produktion


Detta är en artikel från Miljöplansprojektet, som arbetar för att:

– Stimulera till samverkan och öppna diskussioner mellan branscher, land- och vattenverksamheter
– Koppla samman pågående lokala initiativ och idéer med möjliga åtgärder
– Ta tillvara på och stötta upp spirande initiativ
– Hitta möjlig finansiering till goda lokala idéer
– Inspirera avseende resurseffektivisering och omställning
– Belysa pågående insatser
– Länka samman miljö- och klimatarbete lokalt, regionalt och nationellt

Dela: