Inspiration

Lagom bäst för att behålla naturens värde

Publicerades den 21 september 2020

– Tidigare var vi bara ett litet kanotcenter i södra Sverige, nu kan vi se att vi är ett resmål värt att resa långt för. Det tysta, rena och vilda som vi har här exotiskt för många, det är lätt att bli hemmablind, säger Jon Marin.

– De flesta som sysslar med naturturism har precis som vi ett genuint naturintresse i grunden. Jag och min fru Linda startade Immelns kanotcenter för över tio år sedan och vi har tack vare det kunnat göra naturen till vår arbetsplats, berättar Jon Marin.

På kanotcentret vid sjön Immelns sydligaste spets finns närmare hundra kanoter till förfogande. Men idag är verksamheten långt mycket mer är bara en uthyrare av kanoter. Det man säljer och marknadsför är själva upplevelsen av det man kallar ”Sveriges sydligaste vildmark”, med kanot, kajak eller genom de mycket populära guidade turerna. 2016 drog man med leader-finansiering också igång Nordic Outcraft, ett årligen återkommande koncept med familjefestival, naturhelger och överlevnadskurser – allt med fokus på att öka intresset för friluftsliv och få fler att komma ut till skog och sjö i nordöstra Skåne.

Från länder som Danmark, Tyskland och inte sällan fjärran länder, kommer nu en stadig och ökande ström av turister till Immeln och kanotcentret. Många gäster kommer också tillbaka flera gånger. Hälften av förstagångsbesökarna har dessutom blivit rekommenderade av någon som redan varit där.

– Det gör att det blir en väldigt familjär och trevlig stämning här, att de flesta av våra besökare redan har en slags relation till stället, säger Jon Marin.

Han är noga med att poängtera att det är kvaliteten på den upplevelse som man erbjuder som är fokus i verksamheten, inte att maximera antalet kanoter i sjön. Jon Marin uppskattar att han många dagar skulle kunnat hyra ut ett ytterligare femtiotal kanoter, men att man hellre försöker få till fler guidade turer och se till att varje besökare får ut mer av vistelsen. Han tar upp Island som ett varnande exempel som fått problem med överturism och där de fridfulla vidderna och unika upplevelserna i vissa fall förbytts till sina motsatser.

– Om vi får mer tid med besökarna, exempelvis vid guidning, kan vi också lära dem mer om naturen och hur man tar hand om den, menar Jon Marin.

Han nämner den viktiga devisen ”Leave No Trace” (lämna inga spår) och att alla besökare, måste läsa igenom och godkänna en uppförandekod för att överhuvudtaget kunna klicka igenom sin bokning på internet. När gästerna anländer får alla en broschyr om allemansrätten, och tydliga instruktioner om vad man får och inte får göra i den svenska naturen.

Östra Göinge kommun har också infört en naturvårdsavgift på 50 kronor per kanot, som oavkortat går till att sköta om kanotleden och bevara naturen i gott skick. Jon Marin understryker vikten av att förstå problematiken med för stora skaror av turister och okunskap kring hur man ska bete sig i naturen, som riskerar att förta den upplevelse som man vill marknadsföra.Att kraftigt öka turismen till Immeln och dess stränder, öar och kobbar är heller inte något som vare sig naturen eller markägarna hade gett ett positivt gensvar på.

Förutom att värna djur-och växtlivet runt sjön är Jon Marin också mycket angelägen att hålla en god dialog och samverkan med alla boende i trakten. Bland annat har kanotcentret på sin karta märkt ett naturområde i närheten av där kanoterna lägger ut som förbjudet att gå i land på. Detta för att avlasta och få kanotgästerna att ta sig längre ut i sjön.

– Vid de få tillfällen vi får klagomål från markägare brukar jag förklara hur noga vi är med att informera kanotisterna om vad som gäller och ge tydliga förhållningsregler, säger Jon Marin. Dessutom nämner jag att turister ju kommer att komma oavsett om vår verksamhet finns eller inte. De flesta förstår och håller med om att det är bättre att vi håller i det och gör det vi kan för att det ska fungera.

På kanoterna finns också stora nummer som gör att kanoterna och gästerna kan identifieras, och de som bevisligen har misskött sig och förstört får inte komma tillbaka som gäster till Jons och Lindas kanotcenter. Jon Marin påpekar dock att de allra flesta sköter sig jättebra, återvänder år efter år, och att paddling och uteliv vid Immeln blir en regelbunden höjdpunkt i många gästers liv, både vuxna och unga.

#mer friluftsliv & naturturism


Detta är en artikel från Miljöplansprojektet, som arbetar för att:

– Stimulera till samverkan och öppna diskussioner mellan branscher, land- och vattenverksamheter
– Koppla samman pågående lokala initiativ och idéer med möjliga åtgärder
– Ta tillvara på och stötta upp spirande initiativ
– Hitta möjlig finansiering till goda lokala idéer
– Inspirera avseende resurseffektivisering och omställning
– Belysa pågående insatser
– Länka samman miljö- och klimatarbete lokalt, regionalt och nationellt

Dela: