LAG-möten

Tider för LAG-möten våren 2021

Publicerades den 20 november 2020

Det är vår lokala styrelse, LAG, som bedömer vilka projekt som får stöd. Komplett ansökan steg 2 måste vara inlämnad sex veckor innan möte för att behandlas. Våren 2021 är följande datum avsatta för LAG-möten:

  • 18 februari
  • 16 mars
  • 4 maj

Årsmöte den 21 april (ej beslutsmöte).

 Läs här hur du gör en ansökan om projektstöd inom lokalt ledd utveckling.

Dela: