Inspiration

Ett golv med egen historia

Publicerades den 3 december 2020

–  Många verkar gilla vår lokala och naturnära satsning, det är inte många andra golvtillverkare som kan peka ut den exakta platsen där träden till golvet växte, menar Lennart Bosrup på Ängavångens Ekgolv.

Den gård som utgör huvudkontoret för Ängavångens Ekgolv har funnits i Lennart Bosrups släkt ända sedan slutet av 1600-talet. Tillsammans med sin fru och son köpte han 1999 ut de andra släktingarna från gården och flyttade ut till Göingebygden från Lund. En uppgift som då föll på familjen Bosrup var att förvalta det gamla vackra lövskogsområde som just bär namnet Ängavången, och som varit hela släktens ögonsten sedan lång tid tillbaka. För Lennart blev omsorgen och förvaltandet av skogen så småningom hans nya kall i livet.

–  Jag var jätteintresserad, men kunde inget om skogsbruk på den tiden. Jag är ju civilingenjör och hade jobbat inom verkstadsindustrin i 40 år, berättar Lennart Bosrup.

Vad Lennart emellertid hade med sig, var en tanke om att försöka bevara Ängavången och dess stora mångfald av flora och fauna, samtidigt som han fick en försörjning från skogen. Under de föregående generationernas ängsbruk var det precis det man gjorde – med slåtter och lövtäkt skapades och upprätthölls ett halvöppet landskap med lövgödslade ängar och jämna höskördar år efter år. Lennart förstod snart att uttaget av virke, särskilt gallringen av ekar, också var en integrerad del av ängsbruket som är nödvändigt för att få ner ljus till marknivån och bibehålla den biologiska diversiteten. Men att sälja ekvirket i sin ursprungliga form visade sig snart vara tämligen ointressant för honom.

– Priset på ekvirke var alldeles för lågt, så jag kom fram till att jag ville förädla det. På gården fanns också två uthus som skulle kunna fungera bra för att börja torka och jobba med materialet, säger Lennart Bosrup.

Här, runt 2006, föddes Ängavångens Ekgolv, med en ambition om att få naturvård och affärsmässig verksamhet att gå hand i hand, och att skapa en långsiktigt hållbar produkt som tar vara på så mycket av virket som möjligt och som gör ekens unika egenskaper och utseende rättvisa. Lennart konstruerade en virkestork inne på logen och installerade sågar och slipmaskiner. Efter att han sedan fått en hemsida på plats dröjde det inte länge förrän potentiella kunder började höra av sig.

– Många verkar gilla vår lokala och naturnära satsning, det är inte många andra golvtillverkare som kan peka ut den exakta platsen där träden till golvet växte, menar Lennart Bosrup.

Till en början användes enbart ekar från Ängavången, men i takt med att efterfrågan på golven ökade började man även leta efter ekar i närområdet. Att samverka med lokala skogsägare ser Lennart Bosrup enbart som positivt, eftersom han gärna vill sprida den form av skogsskötsel som han nu bedriver på Ängavången.

– Jag ser mig lite som en ”influencer” för det naturnära skogsbruket och för hyggesfri virkesproduktion. Det är viktigt för den biologiska mångfalden, men också för att skogen ska vara klimatpositiv och binda in maximalt med kol, säger han.

Idag leder Lennart Bosrup en verksamhet som röner allt större uppmärksamhet och intresse, och som får in allt mer prestigefyllda uppdrag, t.ex Torups slott, en kyrka i Stockholm och ett stort nybygge i Halmstad. Men för inte så länge sedan var det fortfarande osäkert vilken väg verksamheten skulle ta. Tillverkningen på Ängavångens Ekgolv hade nämligen nått sin fulla kapacitet och hade svårt att hantera de allt större volymerna och beställningarna. Lennart Bosrup var i princip beredd att lägga ned verksamheten eller få den avyttrad, och själv pensionera sig.

–  Så fick jag tips av Philip Thuresson på Göinge Naturtrim om ett affärsutvecklingsprojekt i kommunen, och fick genom detta och näringslivschefen i Östra Göinge, Fredrik Persson, tips om hur jag skulle kunna välja rätt väg framåt för verksamheten, berättar Lennart Bosrup.

I samband med detta rekryterades också Tobias Bosson till verksamheten. Han kommer närmast från sågverksbranschen, där hans familj har ett långt förflutet. Han tilltalades av filosofin bakom Ängavångens Ekgolv och utmaningen med att ta verksamheten till nästa nivå. Det dröjde inte länge för honom att bestämma sig för att göra gemensam sak med Lennart Bosrup och Ängavången.

– Men när han bad mig om hjälp med att bygga ett sågverk, då sa jag bestämt nej, skrattar Tobias Bosson.

Istället beslöt man sig tillsammans för att anlita LT Snickerier i Glimåkra för legotillverkning av golven. På så vis blev det möjligt att fortsätta växa och också ta fram nya unika produkter och golv från de grova Göingeekarna, med bredder ända upp till 450 mm. Lennart Bosrup lyfter också fram styrelsen för Ängavångens Ekgolv som en viktig del i den fortsatta framgången för företaget:

– Vi har en väldigt operativ styrelse där människor med olika kompetenser bidrar enormt till verksamheten, betonar han. Ett exempel är entreprenören Anna Odenbäck som har stort kunnande inom digital marknadsföring, något som är jätteviktigt för oss.

Med tillverkningen och förvaringen av golven flyttade har också planerna för släktgården på Ängavången förändrats. Nu ska uthusen omformas till specialverkstad, och även till ett naturnära showroom, där intresserade kan få bekanta sig med produkterna i en naturskön omgivning, nära ”källan”. Lennart Bosrup uppskattar när de som vill köpa golv från verksamheten också vill veta mer om det naturvårdsinriktade skogsbruket och om miljön där råmaterialet växer fram. Med början under hösten 2020 har Lennart med hjälp av styrelsemedlemmen Emma Sandell-Festin, som är doktor i skogsvetenskap, även arrangerat skogsexkursioner för kunder, arkitekter och skogsägare, med målet att sprida kunskap om kombinationen av naturvård och ekodling, och vilka positiva effekter denna skötselmodell kan ha för naturen.

– Vi visar bland annat hur utvalda ekar, framtidsstammar, sköts som individer och hur vi plockhugger och glesar ut områden med planterad gran för att det ska kunna bli blandskog. Men vi talar också om hur bra det är att låta naturen få göra sitt jobb, som när nötskrikorna hjälper oss att plantera nya ekar, eller när hasseln danar och skuggar huvudstammarna så vi får färre kvistar. Vi lär av naturen, berättar Lennart Bosrup.

#ökad hållbar lokal produktion


Detta är en artikel från Miljöplansprojektet, som arbetar för att:

– Stimulera till samverkan och öppna diskussioner mellan branscher, land- och vattenverksamheter
– Koppla samman pågående lokala initiativ och idéer med möjliga åtgärder
– Ta tillvara på och stötta upp spirande initiativ
– Hitta möjlig finansiering till goda lokala idéer
– Inspirera avseende resurseffektivisering och omställning
– Belysa pågående insatser
– Länka samman miljö- och klimatarbete lokalt, regionalt och nationellt

Dela: