Inspiration

Robot från Tollarp sorterar byggavfall – en vinst för cirkulär resurshantering

Publicerades den 17 december 2020

Har du någonsin funderat på vad som händer med allt avfall och bråte som uppstår när man bygger eller river en byggnad? I EU återvinns och cirkuleras faktiskt en allt större mängd av dessa material, och det behövs om vi ska nå de nya ambitiösa resursåtervinningsmålen som är på gång i unionen. Att sortera krossat bygg- och rivningsavfall är emellertid en ganska komplicerad sak, och om det utförs manuellt är det också relativt riskfyllt.

På företaget OP Teknik i Tollarp, med ett femtontal anställda, har man under de senaste åren arbetat intensivt för att ta fram en maskin som ska kunna göra separeringsarbetet mer tidseffektivt, säkert och lönsamt. Resultatet av arbetet är robotsorteringssystemet SELMA – ett transportband för avfall och upp till sex plockarmar som urskiljer och separerar i olika fraktioner med hjälp av avancerade sensorer för materialidentifiering.

– SELMA är flaggskeppet på OP Teknik, säger produktansvarige Fredrik Brandt. Hittills har vi sålt tre kompletta system, och vi tror verkligen att automatiserad sortering är framtiden med kommande krav på återvinningsnivåer och säkerhet på arbetsplatser.

Historien om varför det just är hos ett företag i Tollarp som en maskin som SELMA nu har sett dagens ljus, sträcker sig tillbaka flera årtionden. På åttiotalet startade Fredrik Brants far Mats Olofsson tillsammans med en affärspartner företaget OP Maskiner i Kristianstad. Verksamheten riktade främst in sig på försäljning och reparation av skogs- och lantbruksmaskiner, men på grund av sin kompetens fick man även förfrågningar om att laga andra typer av specialmaskiner.

– Ett återvinningsföretag i Helsingborg hade en maskin som var sönder, men den tyska tillverkaren hade ingen möjlighet att komma och reparera den, så min far åtog sig uppdraget och lyckades laga den. Han blev samtidigt också nyfiken på vad det var för apparat och begav sig ned till Tyskland för att prata med de som tillverkat den, berättar Fredrik Brandt.

Resan till Tyskland resulterade i att OP Maskiner blev återförsäljare av en rad tyska återvinningsmaskiner. Spolar vi sedan bandet tjugo år framåt så sitter sonen Fredrik Brandt, som nu var civilingenjör i fysisk teknik och arbetade med medicinska kameror, och diskuterar med sin far om man inte skulle försöka utveckla en egen maskin som skulle kunna göra en bättre och automatiserad finsortering av byggavfall. Tillsammans började de experimentera och lyckades få sensorer och kameror att kunna känna igen olika materialtyper. Vad de dock behövde för att komma vidare i sina planer var automatiseringsteknologin – och kunnandet kring detta hittade man hos JES Industri- och Robotteknik i Tollarp.

– Vi gick till dem och frågade om de kan plocka bort föremål från ett transportband om vi filmar bandet och hittar olika material. De var villiga att försöka, och vi inledde ett samarbete för att ta fram en prototyp, säger Fredrik Brandt.

Samarbetet ledde till att Tollarpsföretaget så småningom förvärvades och fick det nya namnet OP Teknik. Det resulterade också i att man faktiskt fick fram ett fungerande robotsorteringssystem som än så länge är ganska unikt på världsmarknaden och som rönt stor uppmärksamhet. 2019 fick OP Teknik utmärkelsen ”Årets innovatör” på Återvinningsgalan med anledning sitt arbete med SELMA, och i början av 2020 fick mjukvarujätten Microsoft korn på företaget och dess spjutspetsteknik.

– Microsoft håller ju på att bygga en serverhall i Staffanstorp, och när de etablerar sig på nya platser brukar de vilja investera i lokala teknik- och miljöinriktade verksamheter, förklarar Fredrik Brandt. Så de tog kontakt med oss i Tollarp och frågade om vi hade något intressant projekt inom miljöteknik de skulle kunna stötta.

Det som man från OP Tekniks sida beslöt sig för att föreslå för Microsoft var den öppna testbädd för materialidentifiering som man börjat upprätta i samverkan med några andra bolag. Med hjälp av ett anslag från det amerikanska dataföretaget blev det nu möjligt att rivstarta satsningen på plattformen – Waste Identification Testbed – där företag och forskare utan kostnad ska kunna testa nya sensorer i ”livemiljö”, vilket i förlängningen kan göra att materialåtervinningen kan bli ännu bättre.

Fredrik Brandt är emellertid noga med att poängtera att trots att många företag inom bygg och avfall pratar stort om sina miljöambitioner, så är incitament som lagstiftning och skatter helt nödvändiga för att mer material ska återvinnas och återanvändas och för att vi ska få till en mer cirkulär resurshantering.

– Det ska löna sig att återvinna, och kosta att inte göra det, påpekar Fredrik Brandt.  Men om vi kan se till att det mesta av restprodukterna från byggbranschen återanvänds kan vi spara stora mängder koldioxidutsläpp.

#grönarebyarochgårdar


Detta är en artikel från Miljöplansprojektet, som arbetar för att:

– Stimulera till samverkan och öppna diskussioner mellan branscher, land- och vattenverksamheter
– Koppla samman pågående lokala initiativ och idéer med möjliga åtgärder
– Ta tillvara på och stötta upp spirande initiativ
– Hitta möjlig finansiering till goda lokala idéer
– Inspirera avseende resurseffektivisering och omställning
– Belysa pågående insatser
– Länka samman miljö- och klimatarbete lokalt, regionalt och nationellt

Dela: