Nyheter

Kurs: Hållbar lokal ekonomi

Publicerades den 23 mars 2021

Välkommen att delta i en kostnadsfri digital kurs där du får inspiration och nya kunskaper kring hur ni i ert lokalsamhälle kan arbeta tillsammans för att utveckla er bygd!

När: Tre tisdagskvällar nu i vår: 27 apr, 11 maj & 25 maj kl. 19:00 – 20:30
Arrangör: Skånes Ess (Osby, Östra Göinge, Bromölla och Kristianstad)
Deltagare: Alla som är bosatta inom Leader-området och intresserade av temat är välkomna att anmäla sig. I mån av plats kan även personer bosatta utanför området ges möjlighet att delta.
Förberedelser: Det krävs inga förkunskaper för att delta i kursen. Material skickas till kursdeltagarna inför träffarna, där inläsning är frivilligt.
Upplägg: Träffarna innehåller föreläsning, samtal i mindre grupper och gemensamma övningar. Efter kursen är avsikten att de byar och bygder som deltar ska  kunna få stöd i arbetet med metoderna och hitta finansiering för att ta processen vidare.
Kursledare: Ylva Lundkvist Fridh och Anna Grönvall.

Anmäl dig till projektledaren Erik Rosenblad på erik@skanesess.se el. 0730-519950.

Träff 1 – 27 april | Introduktion till lokalekonomi

• Omvärldsanalys
• Vad är lokalekonomi?
• Hur skiljer sig ett lokalekonomiskt synsätt från andra perspektiv på ekonomi som råder i vår samtid?
• Hur kan lokalekonomi främja ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet och bidra till att vi uppnår målen för Agenda 2030?

Träff 2 – 11 maj | Metoder för att arbeta med lokal utveckling

• Övergripande genomgång av metoderna Lokalekonomisk analys, Täpp till läckaget och Lokal multiplikator.
• Goda exempel från lokalsamhällen runt om i landet.

Träff 3 – 25 maj | Organisera och finansiera lokal utveckling

• Vad är bygdebolag och hur kan de fungera som katalysatorer och organisationsnav för hållbar lokal utveckling?
• Goda exempel från lokalsamhällen runt om i landet.
• Vilket stöd och vilka finansieringsmöjligheter finns för lokal utveckling? Mikrofonden, Coompanion och Leader Skånes Ess berättar om vad de kan erbjuda.
• Hur kan samhällsbärande aktörer fungera som motorer för att bygga en hållbar och levande ekonomi över hela landet? Exempel från Storbritannien samt svenska kommuner.

Om kursledarna

Ylva är ekonomi- och miljöhistoriker med lång erfarenhet av att arbeta med landsbygdsutveckling och lokalekonomi inom Riksorganisationen Hela Sverige ska leva. Idag arbetar hon som vd för civilsamhällets egna riskkapitalkooperativ Mikrofonden Sverige. Ylva bor i Stjärnsund, Hedemora, Dalarna där hon på sin fritid är engagerad som ordförande för Stjärnsunds föreningsnätverk och vd för Stjärnsunds bygdebolag AB svb.

Anna är samhällsvetare och har även studerat nationalekonomi och filosofi. Under de senaste åren har hon arbetat för Coompanion och Hela Sverige ska leva med frågor kring lokalekonomi, service, besöksnäring och hållbar utveckling, och har därtill processlett flera lokalekonomiska analyser. Anna bor i Grangärdebygden,
Ludvika, Dalarna, där hon odlar grönsaker och är engagerad i förverkligandet av Bysjöstrand ekoby.

Anmälan

Anmäl dig till projektledaren Erik Rosenblad på erik@skanesess.se el. 0730-519950. Kursen har ett begränsat antal deltagare, först till kvarn! Sista
anmälningsdag är tisdag 20 april. Efter detta datum får du som har blivit antagen mer information om kursen samt länkar till digitala träffar och material.

Ladda ner programmet: hallbar_lokal_ekonomi

Dela: