Nyheter

Lämna synpunkter på första delen av strategin

Publicerades den 9 juli 2021

Nu kan du lämna synpunkter på första delen av den lokala utvecklingsstrategin för det nya leaderområdet Leader Östra Skåne.

Under våren 2021 har de tre leaderområdena i östra Skåne, Skånes Ess, Leader LAG PH och LEADER Sydöstra Skåne, arbetat sig samman för att kunna leverera en gemensam utvecklingsstrategi till Jordbruksverket den 15 oktober 2021. Det har varit högsta prioritet för alla sammangående leaderområden att behålla det lokala perspektivet. Strategin, om den blir prioriterad av Jordbruksverket, ska ligga till grund för Leader Östra Skånes arbete under perioden 2023–2027.

Nu finns det ett första utkast av strategin och vi vill så klart att du ska läsa det och komma med dina synpunkter!

Läs Strategi för Leader Östra Skåne 2023-2027. När du har läst det är vi tacksamma om du vill fylla i ett frågeformulär som du når via följande länk https://forms.gle/Ff69oDJiXZpERQou6. Senast den 31 augusti vill vi ha dina svar!

Vad händer sen?

Efter den sista augusti kommer skrivargruppen att gå igenom alla synpunkter som inkommit och bearbeta texten ytterligare. Tisdagen den 5 oktober kl. 18.30-20.30 kommer vi att arrangera ett digitalt lanseringsmöte, dit alla engagerade i hela östra Skåne hälsas välkomna. På detta möte kommer vi att presentera den version av strategin som kommer att skickas in till Jordbruksverket.

Varma hälsningar från samtliga styrelser och all personal från Skånes Ess,  Leader LAG PH och LEADER Sydöstra Skåne

Leader Östra Skåne

består av tio kommuner: Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby, Perstorp, Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla, Ystad och Östra Göinge. Hösten 2021 ansöker vi om att bilda leaderområde med verksamhet under programperioden 2023-2027. Senast den 31 augusti vill vi ha ditt svar.

Strategi för Leader Östra Skåne 2023-2027

Dela: