Nyhetsarkiv

  • Alla
  • Aktiviteter
  • Beviljade projekt
  • Inspiration
  • LAG-möten
  • Nyheter

Tider för LAG-möten våren 2022

Publicerades 15 november 2021

Det är vår lokala styrelse, LAG, som bedömer vilka projekt som får stöd. Komplett ansökan steg 2 måste vara inlämnad sex veckor innan möte för att behandlas. Våren 2022 är följande datum avsatta för LAG-möten: 3 mars ...

Pris för Årets leaderprojekt i fem kategorier

Publicerades 9 november 2021

Priset Kronhjorten delades ut till Årets leaderprojekt i fem kategorier på konferensen Läget Landet. En jury bestående av representanter från Krinova, Länsstyrelsen Skåne och unga fokusgruppen för framtidens nordöstra Skåne n...