Nyheter

Pris för Årets leaderprojekt i fem kategorier

Publicerades den 9 november 2021

Priset Kronhjorten delades ut till Årets leaderprojekt i fem kategorier på konferensen Läget Landet. En jury bestående av representanter från Krinova, Länsstyrelsen Skåne och unga fokusgruppen för framtidens nordöstra Skåne nominerade 12 projekt och valde sedan fem av dem till Årets leaderprojekt i Skånes Ess.

Årets Leaderprojekt i kategori Vår ungdom: Projekt Hurudal

Juryns motivering:

Hur är det att leva med synnedsättning? Det är en fråga som ungdomarna i Projekt Hurudal vill visa. Ett projekt av unga för unga som gett inspiration och skapat förutsättningar för att utveckla nya fritidsintressen. Vem vill inte prova på showdown, goalball och äta tårta med ögonbindel eller bara hänga i en ny spännande värld. Med det här projektet kan vi våga testa att vara synskadade för en dag. Vi hoppas på ett årligt evenemang och att det snart startas en goalballturnering!

Nominerade i kategorin var även Projektresa Cern och Projektresa Berlin.

Årets Leaderprojekt i kategori En del av vårt samhälle: Puls-byn

Projektdeltagare Puls-byn blir fotograferade

Juryns motivering:

Med friska tag har projektet PULS-byn gjort hela Degeberga till en by i rörelse!

Projektet har gift ihop samhällets föreningar och med imponerande stort engagemang skapat en plats för spontanidrott, som också blivit en mötesplats där olika grupper träffas och umgås. På utegymmet och motorikbanan ses barn, ungdomar, familjer, vuxna och äldre träna sida vid sida – varje dag.

Framgången grundar sig i en genomtänkt analys av behov, en stark och vågad vision och flera drivkraftiga draglok. Med en långsiktig plan och samverkan för underhåll är PULS-byn en sann modell för hållbar utveckling!

Nominerad i kategorin var även MOOWED.

Årets Leaderprojekt i kategori Vår gröna värld – miljö- och klimatprojekt: Rädda Immeln

Projektdeltagare Rädda Immeln

Juryns motivering:

Rädda Immeln syftar till att öka kunskap och förståelse för vatten, sjöar och vattendrag i en tid då kunskap och god förståelse för hur människan är en del av naturen verkligen behövs.

Projektet uppfyller alla kriterier för Skånes Ess och visar med konkreta insatser att det vi gör nu påverkar hur vi kan leva imorgon. Vi vill ha en frisk natur även i framtiden för att våra barn ska kunna leva ett härligt liv! Med god samverkan och kommunikation har nytänkande insatser nått ut och konkretiserats.
Full pott i måluppfyllnad!

 Nominerad i kategorin var även Hola Lake Immeln.

Årets Leaderprojekt i kategori Det sköna samarbetet – samarbetsprojekt och utvecklingskraft: Dayhacks for kids

Juryns motivering:

Dayhacks for kids är ett OP, coolt event för kids som ger e-sport en chans att bli seriöst – både för unga och gamla. Projektet har skapat nya samarbeten mellan föreningar, företag och det offentliga och skapat sysselsättning för våra yngre medborgare. Att kombinera gamingevent med andra mer fysiska aktiviteter är vad vi kallar korskopplings-ace. Projektets samverkanspartners har inte varit några noobs och har aldrig varit AFK, och antagligen har det varit EZ hela vägen. GG & WP!

Nominerad i kategorin var även Ungfluencer i Nordöstra Skåne.

Årets Leaderprojekt i kategori Att mäta sina krafter – konkurrenskraft och utmanare:  Innovativa finansieringslösningar på landsbygden

Juryns motivering:

Draknästet i Göinge!

Finansiering är ofta ett svårlösligt problem som är helt avgörande för att ett projekt eller ett företag ska lyckas. Att finna ett sätt att samverka kring detta i en kommun eller region är helt enkelt briljant. Det kommer att växla upp möjligheterna för innovation, nytänkande och mod att starta projekt och nya företag, som kan leda till lönsamhet och arbetstillfällen för många.

Nätverket är viktigt och här har vi en sammanslutning som bygger på att stötta idébärare med mentorskap.

Vi är övertygande om att detta leder till ringar på vattnet och skapar ännu fler företag som ger ännu fler arbetstillfällen! Win Win för alla och Göingeandan när den är som bäst!

Nominerade i kategorin var även Fisk på land och Medeltida Åhus.

Läs kort om samtliga nominerade projekt:

Nominerade projekt Årets Leader 2021 (pdf)

Dela: