Nyheter

Lucka 1: Blåherremölla

Publicerades den 1 december 2021

Sent i november är årets program och aktiviteter på Blåherremölla slut, men den gamla vattenmöllan från 1700-talet ligger naturskönt och det går fint att besöka kulturmiljöerna vid Julebodaån. Är vandringslustan och orken med går det att ta stigarna över skjutfältet ner till åmynningen i Hanöbukten (glöm inte att först kolla på Försvarsmaktens webbplats så att det inte är övning och tillträdesförbud!).

Vid Blåherremölla finns en promenadstig som löper uppströms längs ån. Senhösten är vandringstid för havsöringen som stiger från havet upp i ån för att leka. Det ger en extra dimension att spana ner i vattnet medan man går.

Bäst syns dock öringarna i laxtrappan bakom kvarnbyggnaden. Vilket skådespel! När jag står och betraktar fiskens kamp i det forsande vattnet kommer Ingmar Melin, Blåherremöllas ägare, för att göra just detsamma. Ingmar visar mig sedan det nya köket som kommer att göra det lättare att traktera till aktiviteter och kurser. Vi drömmer oss bort till nästa års bak- och mölledagar, konstrundor och kulturdagar och pratar om de visioner som finns ännu lite längre bort.

Om Blåherremölla: www.blaherremolla.se

Om leaderprojektet: www.skanesess.se/nyheter/2017/12/18/motesplats-blaherremolla

Dela: