Inspiration

Lucka 2: Ett attraktivt Näsum

Publicerades den 2 december 2021

Näsum är en tätort om ca 1500 invånare vid Ivösjön. Här möter vi Malin Wildt-Persson, som är projektledare för platsutvecklingsprojektet ett attraktivare Näsum.

Om Näsum och Näsums byutveckling: www.nasum.se
Om leaderprojektet: www.skanesess.se/nyheter/2020/10/01/ett-attraktivare-nasum-dar-naturen-moter-manniskan

Musik: www.purple-planet.com

Dela: