Inspiration

Lucka 19: Arkelstorpsviken

Publicerades den 19 december 2021

Med lunchen i ryggsäcken provade jag en av Arkelstorpsvikens vandringsleder: Bergarundan. Kartan hämtade jag i Ica-butiken. Sedan var det lätt att orientera sig på turen som börjar i Arkelstorp, går över grusvägar och ängsmarker för att sedan – som namnet utlovar – bli brant och bergig. Flera fina picknickställen finns, men jag väljer den solbelysta bänken med utsikt över viken. Det är rätt fantastiskt att tänka tillbaka på vägen hit!
Vattenkvaliteten i Arkelstorpsviken har varit ett uppmärksammat. problem för medborgarna under flera decennier. Under 2017 bestämde sig Oppmanna Vånga bygderåd och högskolan i
Kristianstad för att tillsammans skapa projektet En vik i Sjöriket Skåne, med syfte att hitta åtgärdsförslag för vikens vattenkvalitet. Ett oväntat resultat blev att ytterligare ett projekt skapades för att ta fram vandringsleder runt viken: Vikens värde varar. Hör projektledarna BrittMarie Eriksson och Henric Djerf berätta om detta i dagens lucka.

Sedan intervjuerna gjordes har vattenkvalitetsprojektet slutrapporteras. För den som är intresserad av resultaten och föreslagna åtgärder rekommenderas åtgärdsrapporten som finns publicerad på: www.sjoriketskane.se/arkelstorpsviken

Om leaderprojektet: www.skanesess.se/nyheter/2018/08/31/en-vik-sjoriket-skane-arkelstorpsviken (stödet kommer från havs- och fiskerifonden och administreras av LEADER Sydöstra Skåne)

Om leaderprojektet: www.skanesess.se/nyheter/2019/12/18/vikens-varde-varar

Musik: www.purple-planet.com

Dela: