Inspiration

Lucka 21: Rädda Immeln

Publicerades den 21 december 2021

 

Årets Leaderprojekt i kategori Vår gröna värld – miljö- och klimatprojekt: Rädda Immeln

Juryns motivering:
Rädda Immeln syftar till att öka kunskap och förståelse för vatten, sjöar och vattendrag i en tid då kunskap och god förståelse för hur människan är en del av naturen verkligen behövs.
Projektet uppfyller alla kriterier för Skånes Ess och visar med konkreta insatser att det vi gör nu påverkar hur vi kan leva imorgon. Vi vill ha en frisk natur även i framtiden för att våra barn ska kunna leva ett härligt liv! Med god samverkan och kommunikation har nytänkande insatser nått ut och konkretiserats.
Full pott i måluppfyllnad!
Dela: