Nyhetsarkiv

  • Alla
  • Aktiviteter
  • Beviljade projekt
  • Inspiration
  • LAG-möten
  • Nyheter

Paraply Byutveckling

Publicerades 28 april 2022

Paraply byutveckling är ett paraplyprojekt för att kunna erbjuda medel och verktyg för processer för framtagande av byutvecklingsplaner. Syftet är att i byar och avgränsade bygder kunna utreda behov och förutsättningar för ut...

Hola Lake Immeln 2

Publicerades 27 april 2022

Projektägare: Osby kommun Detta är en uppföljningsstudie om brunifieringsproblematiken i Immelns avrinningsområde. Projektet är ett transnationellt samarbete med fyra finska leaderområden. Syftet med projektet är att ge...

Leader är ett effektivt verktyg för stark utveckling – ny studie från kommissionen

Publicerades 9 april 2022

I studien, som omfattar utvärdering av 10 medlemsländer i EU, kommer man fram till att Leader är relevant och effektivt verktyg för lokal landsbygdsutveckling, som stärker landsbygdens ekonomi och det sociala kittet. Leader s...

Leaderbussen 2022

Publicerades 7 april 2022

Dags att boka  den 6 maj 2022. Då går leaderbussen till projekt som gjort skillnad i Bromölla och Kristianstad kommuner. Det vill du inte missa! Sedan 2016 har Skånes Ess beviljat projektstöd åt mer än 100 lokala utvecklin...