Nyheter

Nya miljoner till Leader Östra Skåne för lokal utveckling

Publicerades den 8 juni 2022

Östra Skåne tilldelas 67 miljoner för lokal utveckling för programperioden 2023-2027. Detta beslutar Jordbruksverket som nu fördelat en total budget på 1,675 miljarder till 40 leaderområden i hela Sverige.

Under 2021 har de nuvarande leaderorganisationerna Skånes Ess, Leader LAG PH och LEADER Sydöstra Skåne arbetat samman en gemensam utvecklingsstrategi för det nya leaderområdet, Leader Östra Skåne, som omfattar de tio kommunerna Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby, Perstorp, Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla, Ystad och Östra Göinge. Strategin har varit en förutsättning för att få tillgång till pengarna, som ska användas för att finansiera lokala utvecklingsprojekt utifrån behov och förutsättningar som finns lokalt.

Budgeten har fördelats utifrån leaderområdets yta, antal invånare, poängsättning av strategin samt en särskild tilldelning till sammanslagna områden. Leader Östra Skåne, som omfattar tio kommuner, har med 67 miljoner tilldelats den största budgeten i landet.

– Vi är jätteglada att vi med den här strategin blivit prioriterade och fått en bra budget, säger Malin Wildt-Persson, som fungerat som processledare i framtagandet av den nya utvecklingsstrategin. Det ligger ett stort arbete bakom då vi pratat med invånare, beslutsfattare, landsbygds- och utvecklingsaktörer. Med det här kommer de som bor och är verksamma i vårt område att kunna göra bra saker.

– Detta skapar möjligheter att göra verklighet av idéer som finns på landsbygden, säger Olof Persson, interimsstyrelsens ordförande. Det ligger i hela leaderkonceptet att främja engagemanget och företagsamheten.

Arbetet går nu vidare med att komplettera strategierna och bilda den nya leaderföreningen med ny styrelse. Den nya organisationen ansöker om att bilda leaderområde senast den 15 oktober i år. Verksamheten beräknas kunna starta 2023. Programperioden 2014-2020 förlängs till och med 2024 och verksamheterna inom Skånes Ess, Leader Lag PH och Sydöstra Skåne kommer därför att löpa parallellt med Leader Östra Skåne ett par år.

Beslutet gäller under förutsättning att Sveriges förslag till strategisk plan för jordbrukspolitiken 2023 – 2027 godkänns av EU-kommissionen.

Kontaktpersoner:

Malin Wildt-Persson, processledare samt sekreterare i interimstyrelsen, 070-140 39 04

Olof Persson, ordförande interimstyrelsen Leader Östra Skåne, 070-982 25 75

Mer information

Jordbruksverkets pressmeddelande: www.mynewsdesk.com/se/jordbruksverket/pressreleases/17-miljarder-till-leader-foer-lokal-utveckling-av-sveriges-landsbygder-3186672

Läs mer om de nationella förutsättningarna för Leader: https://jordbruksverket.se/stod/lokalt-ledd-utveckling-genom-leader/leader-i-nasta-programperiod

Strategin för Leader Östra Skåne: www.skanesess.se/2023-2027

Dela: