Nyhetsarkiv

  • Alla
  • Aktiviteter
  • Beviljade projekt
  • Inspiration
  • LAG-möten
  • Nyheter

Östra Skåne – ett nav för svensk ciderproduktion

Publicerades 30 november 2022

Precis som äppelmust av god kvalitet har blivit en självklar del av besöksnäringen i regionen, kommer fler småskaliga producenter av cider att bli ytterligare ett viktigt tillskott till besöksnäringen. Sammantaget är projekt...

Från idrottsplats till mötesplats

Publicerades 30 november 2022

Syftet med projektet är att Slottsvallen ska bli en mötesplats för alla, för gamla som unga, för fotbollsintresserade och för alla med ett intresse för motion och idrott oavsett funktionsnivå. Projektet avser bidra till ökad...