Nyheter

Från idrottsplats till mötesplats

Publicerades den 30 november 2022

Syftet med projektet är att Slottsvallen ska bli en mötesplats för alla, för gamla som unga, för fotbollsintresserade och för alla med ett intresse för motion och idrott oavsett funktionsnivå. Projektet avser bidra till ökad rörelse och även ökade sociala möten.

När projektet är slut vill projektägarna se att anläggningen står redo, att föreningen startat aktiviteter med samarbetspartners så som andra föreningar samt företag i bygden samt bidra till utökade träningstider för de som nyttjar anläggningen.

På längre sikt ser man att anläggningen kan bidra till att fler människor på landsbygden uppmuntras till rörelse, anläggningen ses som en naturlig samlingspunkt och ett ökat samarbete med skolor i området där unga uppmuntras till ökad rörelse.

Samarbeten: Skolor och företag i närområdet.

Projektfakta och bedömning

Datum för LAG-beslut: 22-10-25
Projektnamn: Från idrottsplats till mötesplats,
Sökande: Ovelsholms IF, 838200-3419
Journalnummer: 2022-2585
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom lokalt ledd utveckling, landsbygdsfonden – genomförande. Insatsen bedöms ligga i landsbygdsfonden då insatserna gynnar många som verkar på landsbygden.
Insatsområde: Social inkludering
Bedömning: Ansökan få 324 poäng (avslagsnivå är 300 poäng).
LAG:s motivering: ”Genom investeringar på Slottsvallen i Ovesholm ska anläggningen gå från att vara en
traditionell idrottsplats till att bli en mötesplats för människor i olika åldrar och med
olika förutsättningar för sitt idrottsutövande. Mötesplatsen innebär också ett ökat utbud
av tider för träning för alla idrottsföreningar i området hela året, vilket gynnar
landsbygdens verksamheter. Projektet bidrar till målen i Skånes Ess strategi 2014-
2020”.
Budget / Finansiering: Projektets totala budget är 2 551 575 kr, varav 1 025 000 kr finansieras med projektstöd och 700 000 kr finansieras av RF SISU, 300 000 kr är privat finansiering.
Motivering stödnivå:

Datum för LAG-beslut: 22-10-25
Projektnamn: Från idrottsplats till mötesplats,
Sökande: Ovelsholms IF, 838200-3419
Journalnummer: 2022-2585
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom lokalt ledd utveckling, landsbygdsfonden – genomförande. Insatsen bedöms ligga i landsbygdsfonden då insatserna gynnar många som verkar på landsbygden.
Insatsområde: Social inkludering
Bedömning: Ansökan få 324 poäng (avslagsnivå är 300 poäng).
LAG:s motivering: ”Genom investeringar på Slottsvallen i Ovesholm ska anläggningen gå från att vara en
traditionell idrottsplats till att bli en mötesplats för människor i olika åldrar och med
olika förutsättningar för sitt idrottsutövande. Mötesplatsen innebär också ett ökat utbud
av tider för träning för alla idrottsföreningar i området hela året, vilket gynnar
landsbygdens verksamheter. Projektet bidrar till målen i Skånes Ess strategi 2014-
2020”.
Budget / Finansiering: Projektets totala budget är 2 551 575 kr, varav 1 025 000 kr finansieras med projektstöd och 700 000 kr finansieras av RF SISU, 300 000 kr är privat finansiering.
Motivering stödnivå: LAG fastställer stödnivån till 100% med motivering att projektet bedöms vara till bred nytta för många i området, är allmännyttigt och kommer många till del då det är många företagare samt ideella aktörer som är målgruppen. Insatsen är identitetsskapande för området och kompetensutvecklande för åtgärder som gynnar utveckling i nordöstra Skåne.

Observera att Jordbruksverket inte tagit det formella myndighetsbeslutet ännu.

Dela: