En ny programperiod med nya pengar till Leader för lokal utveckling planeras att starta 2023. På den här sidan kan du följa arbetet som görs för Östra Skåne.

En ny strategi för Leader Östra Skåne

Under 2021 har Skånes Ess, Leader LAG PH och LEADER Sydöstra Skåne arbetat samman en gemensam utvecklingsstrategi för det nya leaderområdet, Leader Östra Skåne, som omfattar de tio kommunerna Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby, Perstorp, Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla, Ystad och Östra Göinge.

Strategin är till för er som bor i vårt leaderområde, ni som arbetar här och ni som på olika sätt färgar den här platsen. Den ska ge de bästa möjligheterna att låta området nå sin fulla potential genom lokalt engagemang.

Utöver att ha lyssnat av vilka behov som faktiskt finns och vilka vägar ni tycker att vi tillsammans ska gå, har vi bestämt hur vi ska arbeta med EU:s målsättningar och förhålla oss till de förutsättningar politiken ger. Vi har också samordnat den lokala strategin med andra utvecklingsplaner, t.ex. den regionala utvecklingsstrategin och kommunala översiktsplaner.

Ladda ner strategin
Ladda ner bilagor

Budget för 2023-2027

Östra Skåne tilldelas 67 miljoner för programperioden 2023-2027. Detta beslutar Jordbruksverket som nu fördelat en total budget på 1,675 miljarder till 40 leaderområden i hela Sverige.

Budgeten har fördelats utifrån leaderområdets yta, antal invånare, poängsättning av strategin samt en särskild tilldelning till sammanslagna områden. Leader Östra Skåne, som omfattar tio kommuner, har med 67 miljoner tilldelats den största budgeten i landet.

Läs om urvalsprocessen och prioriterade leaderområden på Jordbruksverkets webbplats.

Vad händer nu?

Utvecklingsstrategin skickades in den 14 oktober 2021 för att ansöka om att bilda leaderområdet Leader Östra Skåne. I juni 2022 gavs besked att strategin blir prioriterad samt den tilldelade budgeten för leaderområdet.

För att kunna ansöka om att starta leaderområde bildas en ny leaderförening med ny styrelse. Ansökan görs senast 15 oktober 2022 och då kompletteras strategin med urvalskriterier samt målvärden för indikatorerna. Den nya programperioden startar i januari 2023 när leaderföreningen får startbesked.

Programperioden 2014-2020 förlängs till och med 2024 och Skånes Ess verksamhet kommer därför att löpa parallellt med Leader Östra Skåne ett par år.

Johanna Grundström
Kommunikatör
Mobil: 0727-22 99 50

Johanna är ansvarig för kommunikation och webbplats samt arbetar med framtagning av utvecklingsstrategin för 2023-2027.

Malin Wildt-Persson
Malin Wildt-Persson
Mobil: 070-140 39 04

På uppdrag av Skånes Ess arbetar Malin Wildt-Persson som processledare för framtagningen av utvecklingsstrategin 2023-2027.

Dela: