Leaderområdena som vill fortsätta att arbeta med lokal utveckling i nästa programperiod ska lämna in sina utvecklingsstrategier den 15 oktober 2021. Det betyder att det är under våren 2021 ska vi utforma strategin för programperioden 2023-2027.

Strategin ska vara för er som bor i vårt leaderområde, ni som arbetar här och ni som på olika sätt färgar den här platsen. Den ska ge de bästa möjligheterna att fortsätta att göra området till vad det ska vara.

Utöver att lyssna av vilka behov som faktiskt finns och vilka vägar ni tycker att vi ska gå, ska vi också bestämma hur vi ska arbeta med EU:s målsättningar och förhålla oss till de förutsättningar politiken ger. Dessutom kommer vi förstås också att säkerställa samordning med andra utvecklingsplaner, t.ex. den regionala utvecklingsstrategin och kommunala översiktsplaner.

Snart presenterar vi i ett allmänt upprop hur vi tänkt oss att det ska gå att vara delaktig i processen. Håll utkik!

Inspel, kloka tankar och frågor ställs till info@skanesess.se
Johanna Grundström
Kommunikatör
Mobil: 0727-22 99 50

Johanna är ansvarig för kommunikation och webbplats samt arbetar med framtagning av utvecklingsstrategin för 2023-2027.

Malin Wildt-Persson
Malin Wildt-Persson
Mobil: 070-140 39 04

På uppdrag av Skånes Ess arbetar Malin Wildt-Persson som processledare för framtagningen av utvecklingsstrategin 2023-2027.

Dela: