Ny programperiod med Leader Östra Skåne

En ny programperiod med nya pengar till Leader för lokal utveckling startar 2023. På den här sidan och dess undersidor kan du följa arbetet som görs för Östra Skåne.

Under 2021-2022 har Skånes Ess, Leader LAG PH och LEADER Sydöstra Skåne arbetat samman en gemensam utvecklingsstrategi för det nya leaderområdet, Leader Östra Skåne, som omfattar de nio kommunerna Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby, Perstorp, Simrishamn, Tomelilla, Ystad och Östra Göinge.

Budget för 2023-2027

Östra Skåne tilldelas 67 miljoner för programperioden 2023-2027. Detta beslutar Jordbruksverket som nu fördelat en total budget på 1,675 miljarder till 40 leaderområden i hela Sverige.

Budgeten har fördelats utifrån leaderområdets yta, antal invånare, poängsättning av strategin samt en särskild tilldelning till sammanslagna områden. Leader Östra Skåne, som omfattar nio kommuner, har med 67 miljoner tilldelats den största budgeten i landet.

Läs om urvalsprocessen och prioriterade leaderområden på Jordbruksverkets webbplats.

Vad händer nu?

Utvecklingsstrategin skickades in i en första version den 14 oktober 2021 för att ansöka om att bilda leaderområdet Leader Östra Skåne. I juni 2022 kom besked från Jordbrukverket att strategin är prioriterad och att kompletteringarna inför ansökan om att starta leaderområdet därmed skulle göras. Vid samma tillfälle tilldelades budgeten för leaderområdet.

Kompletteringarna för att kunna ansöka om att starta leaderområde omfattade att bilda en ny leaderförening med ny styrelse, ta fram urvalskriterier för projekt samt målvärden.

Den 10 oktober kl. 10.10 ansökte Leader Östra Skåne om att starta leaderområde genom att skicka in den kompletterade utvecklingsstrategin med bilagor (sista datum för detta var 15 oktober 2022).

Den nya programperioden kan starta 2023 så snart leaderföreningen får startbesked från Jordbruksverket.

Programperioden 2014-2020 förlängs till och med 2024 och Skånes Ess verksamhet kommer därför att löpa parallellt med Leader Östra Skåne ett par år.

Dela: