Stöd i ansökningsprocessen

stod-processen

Leaderkontoret stödjer den sökande i processen och ger råd om hur ansökan ska utformas på ett korrekt sätt.

Leaderkontoret hjälper gärna till och svarar på frågor eller tar ett arbetsmöte och går igenom projektplan och ansökan tillsammans med projektgruppen.

För att förbereda dig inför ansökan kan du titta igenom vilka frågor ansökan innehåller och hur budgetmallen är upplagd.  Skånes Ess rekommenderar att en traditionell projektplan skrivs. Ta gärna hjälp av projektplansguiden nedan! För att LAG ska kunna bedöma projektets nytta och bidrag till strategin behöver ett antal lokala frågor besvaras, antingen i projektplanen eller i en separat bilaga. Bedömning görs utifrån fastställda urvalskriterier.

Ansökan om projektstöd görs i Jordbruksverkets e-tjänst Mina sidor. För att du ska kunna logga in med din egen e-legitimation på ett organisationsnummer måste den organisation du representerar godkänna det genom en fullmakt. Det är bra att ordna i tidigt skede.

Dela: