Ideell tid och resurser redovisas till leaderkontoret. Skicka med e-post, brev eller kom förbi och lämna direkt till oss.

När du slutrapporterar ska den totala ideella tiden och resurserna redovisas i ansökan om slututbetalning i Jordbruksverkets it-system (Mina sidor). Genom att sätta ett ekonomiskt värde på det ideella arbetet visas det lokala engagemanget. Den ideella tiden som läggs i projekten visar på underifrånperspektiv och den lokala förankring och är på så vis en del i leadermetoden.

Vilket underlag vill vi ha in?

Vi vill ha in antal ideella timmar och antal ideellt arbetande kvinnor och män, signerade av ansvarig projektledare. Lämna uppgifterna till oss ifyllda i excel-mallen ”Ideell tid – mall” vid ansökan om slututbetalning. Observera att leaderkontoret  ej önskar motta personuppgifter för ideellt arbetande.

Hur ert insamlande av ideell tid går till praktiskt är upp till vad ni själva tycker är smidigast. Det går att göra ett eget exceldokument, samla listor i pärm eller använda dagböcker för ideell tid.

Vad räknas som ideellt arbete?

Allt arbete som för projektet framåt och som ni skulle kunna betala för om det inte utfördes ideellt. Det krävs att deltagandet är aktivt.

Exempelvis räknas att leda ett informationsmöte som ideellt arbete, däremot är det inte ideellt arbete att enbart delta på ett informationsmöte.  Alla som deltar på styr-, referens- eller andra typer av arbetsmöten inom projektet som handlar om att driva/ genomföra projektet räknas som ideellt arbetande.

Att hjälpa till praktiskt med olika arbeten kan räknas som ideell tid, exempelvis marknadsföring eller att vara med och på ett bygge. En projektledare som inte får ersättning för sin insats räknas som ideellt arbetande, likaså kassörens eller någon annans arbete med bokföring och redovisning.

Dela: