Nyhetsarkiv

  • Alla
  • Aktiviteter
  • Beviljade projekt
  • Inspiration
  • LAG-möten
  • Nyheter

Anmäl dig till Leaderbussen 30 september!

Publicerades 25 augusti 2022

Missa inte att anmäla dig till höstens mest spännande studieresa till lokala utvecklingsprojekt: Leaderbussen kör till projekt i Osby och Östra Göinge kommuner den 30 september! Vi vänder oss till politiker, tjänstemän, ut...

Leader Östra Skåne stämma 14 september

Publicerades 18 augusti 2022

En ny programperiod, med nya pengar för lokal utveckling i östra Skåne, startar i början av 2023. Nu är det dags att bilda ny organisation. Välkommen på vår första stämma för den nya leaderföreningen! Föreningen Leader Öst...

FET (Fåmansföretag och enmansföretag i tillväxt)

Publicerades 29 juni 2022

Syftet med projektet är att hitta och underlätta för få- och enmansföretag att få kunskaper om stödsystem och möjligheter till ökad tillväxt. Genom projektet utvecklas en ny samverkansmodell. Göinge Näringsliv och Östra Gö...

Förstudie Snapphaneleden

Publicerades 29 juni 2022

Förstudien ska utreda förutsättningarna för att bygga en led mellan de tre besöksmålen Naturum/Kristianstad Vattenrike, Wanås och Hovdala slott. Visionen är att skapa "Sveriges mest Hållbara led", genom att arbeta med inno...

Ta i trä

Publicerades 29 juni 2022

Projektet är en förstudie av den lokala marknaden för förädling av lövträd i nordöstra Skåne. Förstudien kommer att göra en kartläggning över vilka förutsättningar, eventuella hinder och behov som finns för ökad förädling...

Torgbyggnad

Publicerades 29 juni 2022

I projektet uppförs en torgbyggnad i Maglehem bestående av två skärmväggar under tak samt en fast cykelpump med verktyg. Byggnaderna syftar till att öka gemenskap och stolthet i byn, att erbjuda lokala entreprenörer bättre mö...

Läs in fler