Nyhetsarkiv

  • Alla
  • Aktiviteter
  • Beviljade projekt
  • Inspiration
  • LAG-möten
  • Nyheter

Nya miljoner till Leader Östra Skåne för lokal utveckling

Publicerades 8 juni 2022

Östra Skåne tilldelas 67 miljoner för lokal utveckling för programperioden 2023-2027. Detta beslutar Jordbruksverket som nu fördelat en total budget på 1,675 miljarder till 40 leaderområden i hela Sverige. Under 2021 har ...

Tider för LAG-möten hösten 2022

Publicerades 25 maj 2022

Det är vår lokala styrelse, LAG, som bedömer vilka projekt som får stöd. Komplett ansökan steg 2 måste vara inlämnad sex veckor innan möte för att behandlas. Hösten 2022 är följande datum avsatta för LAG-möten: 22 sept...

Är du nyfiken på Leader?!

Publicerades 18 maj 2022

Har du en projektidé eller vill du helt enkelt bara veta mer om Leader? Ta chansen att lyssna till vilka lokala utvecklingsinsatser Skånes Ess kan finansiera och ställ dina frågor direkt till projektcoachen - välj mellan två ...

Paraply Byutveckling

Publicerades 28 april 2022

Paraply byutveckling är ett paraplyprojekt för att kunna erbjuda medel och verktyg för processer för framtagande av byutvecklingsplaner. Syftet är att i byar och avgränsade bygder kunna utreda behov och förutsättningar för ut...

Hola Lake Immeln 2

Publicerades 27 april 2022

Projektägare: Osby kommun Detta är en uppföljningsstudie om brunifieringsproblematiken i Immelns avrinningsområde. Projektet är ett transnationellt samarbete med fyra finska leaderområden. Syftet med projektet är att ge...

Leader är ett effektivt verktyg för stark utveckling – ny studie från kommissionen

Publicerades 9 april 2022

I studien, som omfattar utvärdering av 10 medlemsländer i EU, kommer man fram till att Leader är relevant och effektivt verktyg för lokal landsbygdsutveckling, som stärker landsbygdens ekonomi och det sociala kittet. Leader s...

Läs in fler