Nyhetsarkiv

  • Alla
  • Aktiviteter
  • Beviljade projekt
  • Inspiration
  • LAG-möten
  • Nyheter

Leader Östra Skåne stämma 14 september

Publicerades 18 augusti 2022

En ny programperiod, med nya pengar för lokal utveckling i östra Skåne, startar i början av 2023. Nu är det dags att bilda ny organisation. Välkommen på vår första stämma för den nya leaderföreningen! Föreningen Leader Öst...

Nya miljoner till Leader Östra Skåne för lokal utveckling

Publicerades 8 juni 2022

Östra Skåne tilldelas 67 miljoner för lokal utveckling för programperioden 2023-2027. Detta beslutar Jordbruksverket som nu fördelat en total budget på 1,675 miljarder till 40 leaderområden i hela Sverige. Under 2021 har ...

Ny strategi för 2023-2027

Publicerades 15 oktober 2021

Leaderområdena som vill fortsätta att arbeta med lokal utveckling i nästa programperiod ska lämna in sina utvecklingsstrategier den 15 oktober 2021. Under 2021 har Skånes Ess, Leader LAG PH och LEADER Sydöstra Skåne arbe...

Släppefest – fira att strategin är klar!

Publicerades 8 september 2021

Många har varit med och utformat den nya strategin. Är du en av dem? Eller är du intresserad av lokal utveckling? Välkommen på digital släppefest!  Vi vill fira med dig att strategin för östra Skåne är klar och bjuder därf...

Lämna synpunkter på första delen av strategin

Publicerades 9 juli 2021

Nu kan du lämna synpunkter på första delen av den lokala utvecklingsstrategin för det nya leaderområdet Leader Östra Skåne. Under våren 2021 har de tre leaderområdena i östra Skåne, Skånes Ess, Leader LAG PH och LEADER Syd...