Nyhetsarkiv

  • Alla
  • Aktiviteter
  • Beviljade projekt
  • Inspiration
  • LAG-möten
  • Nyheter

Tider för LAG-möten hösten 2022

Publicerades 25 maj 2022

Det är vår lokala styrelse, LAG, som bedömer vilka projekt som får stöd. Komplett ansökan steg 2 måste vara inlämnad sex veckor innan möte för att behandlas. Hösten 2022 är följande datum avsatta för LAG-möten: 22 sept...

Är du nyfiken på Leader?!

Publicerades 18 maj 2022

Har du en projektidé eller vill du helt enkelt bara veta mer om Leader? Ta chansen att lyssna till vilka lokala utvecklingsinsatser Skånes Ess kan finansiera och ställ dina frågor direkt till projektcoachen - välj mellan två ...