Slutrapportera

img-placeholder

I samband med projektets sista ansökan om utbetalning ska projektet slutrapporteras. Detta görs via Jorbdbruksverkets e-tjänst Mina Sidor.

Slutrapporten knyter an till projektplanen/ansökan om projektstöd och ska spegla utfallet av det som ni planerade i samband med projektstarten.Ett bra tips är att börja med att läsa igenom projektplanen/ansökan om projektstöd. Där framgår också hur ni planerat att utvärdera projektet.

Slutrapporten ska kunna läsas utan att man först tagit del av tidigare information om projektet. Det ska gå att förstå vad projektet handlat om, hur det har gått och varför det blev så. Stanna upp och reflektera över era erfarenheter. Ha i åtanke att avvikelser också är resultat intressanta att ta del av.

Slutrapportering sker i e-tjänsten Mina sidor i samband med ansökan om slututbetalning. Slutrapporten innehåller en kort beskrivning av projektet och genomförandet, resultat och effekter av projektet samt nationella indikatorer. Tillsammans med leaderkontoret stäms projektets resultat av mot de lokala indikatorerna.

Observera att sista 20 % av projektstödet inte utbetalas förrän slutrapporten är godkänd av LAG.

Dela: