Tråden

Det krävs en del underlag för att redovisa ert leaderprojekt. Men varför efterfrågas underlaget och hur hänger det ihop?

TRÅDEN – hur hänger det ihop?

Vi börjar från början:

  • Du har en bra projektidé
  • Du sätter mål och syfte för att visa…
  • …varför projektet ska genomföras och vad du vill uppnå.
  • Aktiviteterna beskriver hur du tänker gå tillväga
  • I budgeten framgår vad aktiviteterna kostar.

Sen är det dags att redovisa:

  • Du skickar in kostnadsunderlag för att visa hur mycket du betalat. (Svarar mot budget)
  • Exempelvis inbjudningar och deltagarförteckningar kan styrka vad du gjort. (Svarar mot aktiviteter)
  • I lägesrapporten förklarar du kort kostnaderna och vad ni hittills gjort… (Svarar mot beskrivning av vad som ska uppnås)
  • …för att nå önskat resultat. (Svarar mot mål och syfte)
  • De slutliga resultatet presenteras i slutrapporten. (Svarar mot projektidé)

 

Dela: