Stöd i genomförandeprocessen

stod-processen

Leaderkontoret stödjer den sökande i processen och ger råd om hur ansökan om utbetalning ska utformas på ett korrekt sätt. Kontoret kan också vara rådgivande om problem skulle uppstå i projektet.

Du hittar de mest använda blanketterna och guiderna för genomförande nedan. Fler blanketter hittas under sidorna för utbetalning samt finns på Jordbruksverkets webbutik.

Glöm inte att projektet behöver informera om EU-stödet och använda logotyper. Läs mer här.

 

Dela: