Testa er projektidé

invigning-leader1

Det finns ingen stöpt form för vilka idéer som kan bli ett leaderprojekt. För att leaderkontoret lättare ska kunna göra en första bedömning kan ni  fundera och kortfattat besvara följande åtta frågor:

  • Vad vill ni göra? Berätta kort om er projektidé. Är den nytänkande?
  • Vem står bakom projektet? Har ni samarbetspartners och kapacitet för att kunna genomföra projektet?
  • Varför vill ni genomföra projektidén?
  • Hur har ni tänkt gå tillväga? Vad planerar ni för aktiviteter i projektet?
  • Vilka vinner på att projektet genomförs?
  • Hur ser den planerade tidsperioden ut för projektet (startdatum/slutdatum)?
  • Är projektet hållbart? Finns ett bestående värde kvar efter projekttidens slut?
  • Hur stämmer er idé överens med vår lokala utvecklingsstrategi?

De kortfattade svaren mejlas till verksamhetsledare Kerstin Hallenborg, som sedan tar kontakt med er.

Dela: