Lokal utvecklingsstrategi

landsbygdsdagen-2015

”Livskvalitet för alla”

Har du en idé som kan utveckla bygden där du bor eller verkar? Då kan du söka stöd från Skånes Ess för att förverkliga den. Den lokala utvecklingsstrategin utgör ramen inom vad man kan få stöd för.

Visionen och målbilden är att Skånes Ess år 2020 är ett föregångsområde där ett hållbart nyttjande av platsgivna resurser skapar livskvalitet för alla. Insatser riktas för att stärka den identitetsskapande profilen genom att höja innovationskrafterna, öka den lokala påverkansmöjligheten, hitta nya samverkansformer samt utveckla, nyttja och vårda natur- och kulturresurserna.

Utvecklingsstrategin 2014-2020 utgör grunden för vår verksamhet. Strategin är framtagen i dialog med boende och verksamma i området, näringsliv och offentlig sektor samt andra utvecklingsaktörer aktiva i närområdet. Avstämning har också gjorts gentemot regionala och lokala planer och strategier.

Strategin används bland annat för att styra LAG:s (styrelsens) arbete med prioritering och urval av projektansökningar. Den visar på vilka insatser som behövs för att göra området attraktivt, konkurrenskraftigt samt stimulera till nya arbetstillfällen och nya företag. Fem övergripande mål visar riktningen för att förverkliga vision och målbild. Projekt som beviljas stöd ska passa i något av de fyra insatsområdena Korskopplingar, Social inkludering, Konkurrenskraft eller Land/vatten.  Alla projekt som prioriteras genom utvecklingsstrategin ska också bidra till att uppnå EU:s tillväxtstrategi Europa 2020. Därför stödjer alla mål i strategin också de mål som är satta i programmen för de europeiska struktur- och investeringsfonderna.

Skånes Ess, vars leaderområde omfattar Bromölla, Kristianstad, Osby och Östra Göinge kommuner, arbetar med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden inom landsbygdsfonden, socialfonden och regionalfonden. Vårt grannområde, LEADER Sydöstra Skåne, arbetar inom havs-och fiskerifonden även i Skånes Ess geografiska område.

Dela: